Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Τα νέα της Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος

 
Το Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016, ώρα 10:30 π.μ., θα γίνει στην Αθήνα η Μεγάλη Συνέλευση της «Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος και των Υπερποντίων Αυτής Στοών». Κατά την Μεγάλη αυτή Συνέλευση θα προταθούν ο Θησαυροφύλαξ, ο Ελεγκτής και ο Αναπληρωτής Ελεγκτής για την επομένη τεκτονική περίοδο (Φεβρουάριος 2017 - Φεβρουάριος 2018). Οι σχετικές ψηφοφορίες θα γίνουν κατά την Μεγάλη Συνέλευση του επομένου Νοεμβρίου.

Θα ακολουθήσει η ετήσια Μεγάλη Συνέλευση της «Αρχαίας και Εντίμου Αδελφότητος των Ναυτίλων της Βασιλικής Κιβωτού της Ελλάδος».


Πηγή: markandmariner.gr/