Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Επίτιμο Μέλος του Υπάτου Συμβουλίου της Ελλάδος ο Ιταλός Κρατ.'. αδ.'. Leo Taroni


Ο Ύπατος Μεγ.'. Ταξ.'. Κρατ.'. αδ.'. Σπυρίδων Θ. Καμαλάκης ανεκύρηξε Επίτιμο Μέλος του Υπάτου Συμβ.'. του 33ου και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαιου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, τον Ύπατο Μεγ.'. Ταξ.'. του Υπάτου Συμβ.'. του 33ου βαθμού δια την Ιταλία και Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας των Υπάτων Συμβ.'. της Ευρώπης Κρατ.'. αδ.'. Leo Taroni. πηγή: facebook.com/Γαλήνιες-Σκέψεις