Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Εγκαθίδρυση του Υπερτάτου Περιστυλίου ΣΕΙΡΙΟΣ υπ' αριθ. 8

(Σημ: Αναδημοσίευση από την ιστόσελίδα http://www.supreme-council.gr/news.html )

Στον κατάμεστο Ναό του Τεκτονικού Μεγάρου Πειραιώς παρουσία μελών του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και τελευταίου βαθμού και αντιπροσωπειών απάντων των εν Ελλάδι Φιλοσοφικών Εργαστηρίων εγκαθιδρύθηκε εις των αιώνα των άπαντα νέο Υπέρτατο Περιστύλιο υπό το διακριτικό όνομα ΣΕΙΡΙΟΣ εργαζόμενο εφ' εξής επί των τυπικών από του 15ου μέχρι και του 18ου βαθμού εν Κοιλάδι Πειραιώς.

Κατά την τελετή εγκαθιδρύσεως, την οποία διεξήγαγε ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης, το Εργαστήριο εφωτίσθη διά του Ιερού Πυρός του Μεγάλου Αρχιτέκτονος των Κόσμων και αφιερώθηκε στην μεταξύ των αδελφών Ένωση, Αγάπη, Αδελφοσύνη και Ειρήνη.

Το σκήπτο παραλαμβάνων ο πρώτος Σοφώτατος Α.Λ. ευχαρίστησε το Ύπατο Συμβούλιο και υπεσχέθη ότι εντός του νέου Εργαστηρίου οι αδελφοί θα απολαμβάνουν την "κοινή ευτυχία και την γλυκύτητα της αδελφικής ενώσεως".

Μετά την εκφώνηση κατάλληλου τεκτονικού λόγου οι εργασίες έκλεισαν με την ευχή όλων να καταστούν οι εργασίες του Περιστυλίου πάντοτε "αρεσταί και ευπρόσδεκται εις τον ΜΑΤΣ" προκειμένου να παραχθεί το Μέγα Έργο.


Είθε το Υπέρτατο Περιστύλιο τούτο να εργάζεται κανονικώς, δημιουργικώς και αρμονικώς εις τον αιώνα τον άπαντα προς ανοικοδόμησιν του Ναού της Αρετής, της Ειρήνης και του Δικαίου με αρωγούς την Αγάπη, την Πίστη και την Ελπίδα, προς ευημερίαν του Τάγματος, της παγκοσμίου Τεκτονικής Αδελφότητος και της Ανθρωπότητος εν γένει, ιδίως δε εις Δόξαν του Μ∴Α∴Τ∴Σ∴.