Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Η Διακήρυξη της Μεγάλης Στοάς του Α.Α.Σ.Τ


 Παραθέτουμε την διακήρυξη που εξεδόθη μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης της Μεγάλης Στοάς του Α.Α.Σ.Τ που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου. Στην Γ.Σ συμμετείχε η πλειοψηφία των αιρετών Μελών του Συμβουλίου της Μ.Σ.


 Το πλήθος των αδελφών που στηρίζουν την προσπάθεια να οδηγηθεί ξανά η Μεγάλη Στοά στο δρόμο της ορθής λειτουργίας και της εφαρμογής των Συνταγμάτων και των Τεκτονικών αρχών είναι πολύ μεγάλος. Φαίνεται ότι έχουν περάσει οι εποχές που ο καθένας δρούσε ατομικά για προσωπική προβολή . Οι αδελφοί πια επιζητούν την ανάπτυξη της συλλογικής συνείδησης . Στόχος , μέσα από την συλλογική δράση και δουλειά,     είναι να διευρυνθεί ο  <<ορισμός>>  της Τεκτονικής  τέχνης πέρα από  την εσωστρέφεια και την προσωπολατρία των εχόντων την <<απόλυτη γνώση>> και το <<αλάθητο>>  ,στην οποία είχε οδηγηθεί τον τελευταίο καιρό  η Μ.Σ, και να δοθεί στους αδελφούς  το έναυσμα εκείνο που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν τις δικές τους δυνατότητες στο μέγιστο βαθμό.