ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Πανελλήνιο Συνέδριο Νεαρών Τεκτόνων από την Μεγάλη Μικτής Στοά της Eλλάδος


Η Μ.Μ.Στ.Ε  διοργανώνει το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεαρών Τεκτόνων το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 11 Μαρτίου .


Το θέμα του συνεδρίου θα είναι ‘’Η φιλανθρωπία ως προς τον πλησίον και μέσο αυτοβελτίωσης  της κοινωνίας’’