Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Ίδρυμα για την περίθαλψη των οικονομικά αδυνάμων από την Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας


Έναν νέο μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος έχει σαν κύριο σκοπό την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους οικονομικά αδύναμους πολίτες της  Μεσσήνης (η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας)  ίδρυσε η Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας.


Όπως εξηγεί ο Μεγάλος Διδάσκαλος αδ. Stefano Bιsi  οι αδελφοί σ’ αυτήν την πόλη καλούνται καθημερινά να απαντήσουν σε ανυπόστατα δημοσιεύματα και να αποδείξουν ότι δεν εμπλέκονται σε συνωμοσίες και το νεοϊδρυθέν ίδρυμα San Giorgio είναι η καλύτερη απάντηση.

πηγή: Ε.Π.Τ.Ε