Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Εορταστικές εκδηλώσεις για τα δέκα χρόνια από την εγκατάσταση του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και τελευταίου βαθμού δια την Κύπρο .


Εορταστικές εκδηλώσεις του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και τελευταίου βαθμού δια την Κύπρο, για τα δέκα χρόνια από την εγκατάσταση του. Η Ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Ύπατο Μεγ.'. Ταξ.'. του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικου Τύπου διά την Ελλάδα Κραταιότατο αδ.'. Νικόλαο Κιλάκο .
Πηγή: https://www.facebook.com/ScottishRite1872