Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Μεγάλη Στοά της Γαλλίας- Γιατί να είναι κανείς Τέκτονας τον 21ο αιώνα


Ο Μεγάλος Διδάσκαλος της  Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας , αδ .Philippe Charuel , θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε ανοιχτή για το κοινό εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου σ την πόλη Bensacon  με θέμα  «Γιατί να είναι κανείς Τέκτονας τον 21ο αιώνα>>.

Σύμφωνα με το δελτίο τα Μεγάλης Στοάς είναι μια ευκαιρία για το κοινό να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για το τι είναι Τεκτονισμός.

Για την ιστορία να πούμε ότι η Μεγάλη Στοά της Γαλλίας αριθμεί 34.000 μέλη


Πηγή: Ε.Π.Τ.Ε