Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ελλάδος - Σύμφωνο φιλίας με την Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας


""Η Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ελλάδος είχε την ιδιαίτερη χαρά και την εξαιρετική τιμή να υπογράψει σύμφωνο φιλίας με την Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας στο Παρίσι.

Το σύμφωνον υπέγραψε ο Ένδοξωτ.´. Μεγ.´. Διδ.´. Philippe Foussier και η Ένδοξωτ.´. Μεγ.´. Διδ.´. Στέλλα Αβελκίου σε μια πολυ όμορφη τελετή. Παρευρεθη επίσης η Αναπληρωτής Μεγ,´, Διδ,´, Dany Goldstein.

Είθε η αγάπη να κυριαρχεί στις καρδιές των ανθρώπων , ώστε να ελπίζουμε εις την Ειρήνη και την Δικαιοσύνη.""