Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Εκδόθηκε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για Ύπατο Συμβούλιο του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικου Τύπου του 33ου


Εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 8649/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία το δικαστήριο δέχθηκε την αίτηση του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου και Τελευταίου Βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου 1872 καθ΄όλα αυτής τα αιτήματα.Η απόφαση που Απαγορεύει κάθε τι το οποίο αναφέρεται στο Ύπατο Συμβούλιο του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικου Τύπου του 33ου και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα.

Διαβάστε εδώ την απόβαση όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπάτου