Τι είναι ο Τεκτονισμός;

Τεκτονισμός , ή Ελευθεροτεκτονισμός, είναι ένα σύστημα ηθικής καλυπτόμενο από αλληγορίες και αποκαλυπτόμενο με συμβολισμούς. Ως σκοπό έχει την πνευματική ανύψωση του μυημένου και μέσω αυτού την δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας. Βασική του αρχή τρεις έννοιες: Ελευθερία – Ισότης –Αδελφότης.

2 σχόλια:

Copyright © 2013 tektonismos.blogspot