Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2007

Είναι ο Τεκτονισμός μυστική εταιρία;

''Ο Τεκτονισμός είναι μια κλειστή και όχι μυστική εταιρία. Σε καμιά στιγμή της ιστορίας του ο Τεκτονισμός δεν υπήρξε μυστική εταιρία. Η φράση κλειστή εταιρία περιγραφει μια πραγματικότητα η οποία ισχύει σε εκατονταδες οργανώσεις και σωματεία , αλλά ακόμη και πολιτικούς σχηματισμούς, όπου η συμμετοχή κάποιου ως μέλος δεν αποτελεί δικαίωμα αλλά εξαρτάται από τη συναίνεση των υπολοίπων μελών. Υπάρχουν πράγματι μυστικά στον Τεκτονισμό αλλά δεν είναι εκείνα που υποπτεύονται ή υπονοούν οι πολέμιοι. Τα μυστικά ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Αφενός τα μυστικά αναγνώρισης και αφετέρου είανι τα αναφερόμενα στην εσωτερική λειτουργία''(Από το βιβλίο του Α.Ριζόπουλου, Ελληνικό Τεκτονικό Εγχειρίδιο, εκδ. Τετρακτύς).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου