Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007

Οι βαθμοί στον Τεκτονισμό

Ο βασικός Τεκτονισμός έχει μόνον τρεις βαθμούς. Του μαθητού , του εταίρου και του διδασκάλου. .Όλοι οι άλλοι τύποι είναι παράληλες οργανώσεις , ή έστω επιγενόμενες και δεν δικαιούνται το τίτλο του ''ανώτερου''.