Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Η Μύηση

Η μύηση για την είσοδο ενός ατόμου σε κάποια οργάνωση είναι μια διαδικασία την οποία συναντούμε από την αρχαιότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια διαδικασία κατά την οποία , με βάση κάποια τελετή, γίνεται μια προσπάθεια να τηρηθούν οι παραδόσεις της οργάνωσης . Στον τεκτονισμό όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Η μύηση στον εκάστοτε βαθμό γίνεται με σκοπό , αφού έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα, να είναι ουσιαστική η συμμετοχή του μειουμένου και ανάλογα με την ψυχική του διάθεση να οδηγήσει στην ψυχική του ανάταση και στην κατανόηση βαθύτερων ηθικών αρχών. Η μη γνώση εκ των προτέρων του τελετουργικού έχει σαν αποτέλεσμα οι αισθήσεις του υποψηφίου να είναι σε <<επιφυλακή>> και ως εκ τούτου να μπορεί να κατανοήσει καλύτερα και να προσλάβει περισσότερα νοήματα. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι τέκτονες αποφεύγουν να γνωστοποιούν τις τελετές τους.