Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2007

Εθνική Μεγάλη Στοα της Ελλάδος

Η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος είναι ένας οργανισμός ο οποίος στηρίζεται σε δύο μεγάλες αρχές που από αρκετούς συνανθρώπους μας θεωρούνται ως αλληλοσυγκρουόμενες: η μία αφορά τον σεβασμό προς την παράδοση, ενώ η άλλη αρχή είναι η διαρκής πνευματική ανάγκη για έρευνα, η οποία αποτελεί το υπομόχλιο για την πρόοδο του ανθρώπου και της κοινωνίας.
Ο σεβασμός στην παράδοση αλλά και διαρκής πνευματική και επιστημονική αναζήτηση είναι που κάνει τον Τεκτονισμό, και ιδιαίτερα την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, μια κοινωνία στην οποία αξίζει κανείς να μυηθεί και να συμμετέχει. Οι ηθικές αρχές οι οποίες μεταδίδονται στις Τεκτονικές Στοές μέσω των αλληγορικών τελετουργιών, τυπικών και συμβόλων, βιώνονται τόσο κατά την διάρκεια των συνεδριών, όσο και κατά την ατομική πορεία ανέλιξης του κάθε Τέκτονα μέσα στην Αδελφότητα.
Για τους Τέκτονες της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, η έρευνα και η αναζήτηση με σκοπό την πνευματική εξέλιξη αποτελούν τη δύναμη που ανευρίσκεται πίσω από τις σκέψεις και τις δραστηριότητες μας, σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτή ή αρχή να καθιερωθεί ως αναπόσπαστη παράδοση της έννοιας Τεκτονισμός.
(Από το Site της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος)