Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Τα Τεκτονικά Τυπικά


Ο τρόπος ενάρξεως και κλεισίματος των εργασιών μιας Στοάς , ο τρόπος απονομής βαθμών, της εκαταστάσεως και άλλων καθηκόντων ονομάζεται Τυπικό. Το μεγαλύτερο μέρος του Τυπικού είναι εσωτερικής φιλοσοφίας.
Όλες οι Τεκτονικές εργασίες ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο Τυπικό και αυτό δεν είναι κάποιο καινούργιο αλλά η χρήση τους ανάγεται στην αρχή λειτουργίας των Στοών.

Τα παλαιότερα Τυπικά εμφανίζονται τον 14ο αιώνα και είχαν τη μορφή κατηχήσεων και ερωτοαποκρίσεων΄΄ . Με την ένωση των Moderns και των Ancient (Ενωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας) το 1813 θα λέγαμε ότι έγινε μια προσπάθεια τακτοποίηση των Τυπικών. Ενώ η ΗΜΣτΑ προχώρησε στην ενοποίηση των Τυπικών δεν πραγματοποίησε τον καθορισμό ενός επίσημου κειμένου. Το μόνο που έχει ορίσει ως απαράβατο κανόνα είναι να μην διαφέρουν σε ορισμένα βασικά στοιχεία. Έτσι σήμερα στην Αγγλία , και όχι μόνο, χρησιμοποιούνται διάφορα Τυπικά όπως το Emulation, Stability, Logic, Bristol κ.α. Στην υπόλοιπη Ευρώπη όμως , πλην της Γαλλίας , οι Στοές καθορίζουν και εφαρμόζουν συγκεκριμένα μοναδικά Τυπικά.

Στην Ελλάδα η Μεγάλη Στοά εφαρμόζει Τυπικό με στοιχεία Γαλλικού και Ιταλικού Τυπικού του Σκωτικού, ενώ στην Εθνική Μεγάλη Στοά εφαρμόζεται το Emulation.