Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009


Φωτογραφία του αδ. Αndrew Wallace της Σ...Σ... Tottenham No 467 του Καναδα όπου υπηρετεί στο Κανταχαρ του Αφγανιστάν.Η αγάπη του για τη συντεχνία τον οδήγησε να ζητήσει από τη σύζυγό του να του στείλει στο Αφγανισταν το περίζωμά του .