Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Βράβευση νέων από το Δούκα του Κεντ

Ο Δούκας του Κεντ , επικεφαλής του Τεκτονισμού στην Αγγλία βράβευσε στο Τεκτονικό Μέγαρο του Windsor 28 ομάδες νέων που ασχολούνται με κοινωνικό έργο και συγκεκριμένα με την βοήθεια ευπαθών ομάδων.


Ο Δούκας κατά την διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψης στο Stoke Place και Stoke Poges ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη προβολή της δράσης.

Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι να διοχετεύεται η ενέργεια των νέων στη βοήθεια των άλλων. Να αναφερθεί ότι προβλέπεται επιχορήγηση 14000 λιρών για τους νέους που διαθέτουν το χρόνο τους σ’ αυτό το σκοπό.