Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Δημοπρασία Σπανίων Βιβλίων

Σας ενημερώνουμε ότι στην 100η Δημοπρασία Σπανίων Βιβλίων Ελλήνων Βιβλιοφίλων
που θα διεξαχθεί από τον Οίκο Σπανός Βιβλιοφιλία, στις 30/9 & 1/10/2010,
περιλαμβάνονται ορισμένα αξιόλογα παλιά ή/και δυσεύρετα βιβλία
και μελέτες τεκτονικού και αποκρυφιστικού ενδιαφέροντος.
Τα βιβλία μπορείτε να τα δείτε και online στην σελίδα www.spanosrarebooks.gr
Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος δηλώστε συμμετοχή ή αποστείλατε
την προσφορά σας με φαξ (Τηλ. 2103614332-2103623917, φαξ 210 8953076)


 ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ - ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [117-141]


117 ΚΑΡΔΕΚ ΑΛΛΑΝ, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ περιέχον τας αρχάς της Πνευματιστικής διδασκαλίας…, μτφρ. εκ των γαλλικών Αγγέλου Νικολαΐδου, εν Κωνσταντινουπόλει 1876. (Λείπει η τελευταία σελίδα του Παραρτήματος). Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 374. 70-100

118 MARION M. A., ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΨΙΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, μτφρ. Κλεάνθους Σκαλιέρη, εκδ. 1880. Σσ. 104. 40-50

119 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΝΤΑΞΕΩΣ] GRAND ORIENT DE FRANCE, CAHIERS DES GRADES SYMBOLIQUES, 1887. Με σφραγίδες και αφιέρωση. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 180. 200-300

120 D’ANGERS, CEREMONIE FUNEBRE, CELEBREE DANS LE TEMPLE MACONNIQUE, 17 JUIN 1888, Paris 1888. Ταλαιπωρημένη σελ. τίτλου. [δεμ. μαζί] L’ANENIR, LES FUNERAILLES CIVILES, 1892. [δεμ. μαζί] RITUEL D’ADOPTION AUX TROIS VOILES, 1885. [δεμ. μαζί 2 ακόμη τεκτονικά κείμενα]. Σσ. Πολλαπλές αριθμήσεις. 100-150

121 “ΑΘΗΝΑ” ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, 1893, έτος Α’, Σεπτέμβριος. Διεύθυνσις Περιοδικού Αθ. Βρυζάκης, εκδόται και συντάκται Αθ. Ε. Βρυζάκης - Αντ. Ι. Χαλικιόπουλος. Σσ. 129-144. 30-40

122 “ΑΘΗΝΑ”, Τέσσερα τεύχη του περιοδικού: ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, 1893, έτος Α’, Μάρτιος. Διεύθυνσις Περιοδικού Αθ. Βρυζάκης, εκδόται και συντάκται Αθ. Ε. Βρυζάκης - Αντ. Ι. Χαλικιόπουλος. Λείπει το εμπροσθόφυλλο. Σσ. 48 [μαζί] ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, 1893, έτος Α’, Οκτώβριος. Διεύθυνσις Περιοδικού Αθ. Βρυζάκης, εκδόται και συντάκται Αθ. Ε. Βρυζάκης - Αντ. Ι. Χαλικιόπουλος. Σσ. 145-160. [μαζί] ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, 1896, έτος Γ’, Ιανουάριος. Διεύθυνσις Περιοδικού Αθ. Βρυζάκης. Ξεκολλημένο εμπροσθόφυλλο, με μικρό σκίσιμο. Σσ. 32. [μαζί] ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, 1896, έτος Γ’, Ιανουάριος. Διεύθυνσις Περιοδικού Αθ. Βρυζάκης, εκδόται και συντάκται Αθ. Ε. Βρυζάκης - Αντ. Ι. Χαλικιόπουλος. Σσ. 1-32. (4) 90-120

123 ΚΑΛΑΪΣΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ήτοι ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΑΙ ΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΩΤΑΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ, Εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Α. Κορομηλά, 1910. Δεμ., σσ. 269. 50-80

124 [ΘΕΟΣΟΦΙΑ]. LEADBEATER C. W. / BESANT AN., L’homme d’ou il vient ou il va. Theosophiques, 1917, σσ. ix + vi + 567, 3 εικ. εκτός κειμ., αποκολλημένο μέτριο εξώφυλλο. [μαζί] LEADBEATER C. W., Le monde celeste ou plan mental. La Famille Theosophique, 1923, 3η έκδ., σσ. 171 [μαζί] PRECIS DE THEOSOPHIE. Paris, Adyar, 1926, 3η έκδ., σσ. 215 (3). 40-60

125 MORALS AND DOGMA, OF THE ANCIENT AND ACCEPTED SCOTTISH RITE OF FREEMASONRY prepared for the SUPREME COUNCIL OF THE THIRTY-THIRD DEGREE, Charleston 1920. Δεμ., σσ. 861 90-120

127 [ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ] ΨΥΧΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ, συνεργάτες Παύλος Νιρβάνας, Αλ. Φιλαδελφεύς, Θ. Βορέας, Αλεξ. Χωρέμης κ.ά. Τα έτη 1930-1937, δεμ. σε δύο τόμους. Πολλές εικόνες εντός κειμένου. (2) 150-200

128 STEINER RUDOLF, LE MYSTERE CHRETIEN ET LES MYSTERES ANTIQUES, Paris 1930. Με φωτ. του σ. έναντι της σελ. τίτλου. Σσ. 258. 20-30

129 ΠΙΣΣΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Η ΣΟΛΟΜΩΝΙΚΗ, επιστημονική έρευνα επί των Αποκρύφων Δοξασιών Παραδόσεων και Συνταγών των Μάγων Αλχημιστών Αστρολόγων και Καββαλιστών, [χ.χ. 1930 περ.]. Σσ. 79. 30-40

129β ΓΚΡΑΒΙΓΓΕΡ Π., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, μετά 23 εικόνων εντός και 6 εκτός κειμένου, εκδ. 1936. Το πρώτο έργο του σ.. Με φθορές στις σελ. 193-194 καθώς επίσης μελάνι στην σελ. τίτλου στο όνομα του σ. Σσ. 216. 120-150

130 HAVEN MARC, RITUEL DE LA MACONNERIE EGYPTIENNE, edit. Des Cahiers Astrologiques, Nice [1948]. Δεμ., σσ. 145. 50-100

131 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, “ΝΟΜΙΣΜΑ” & ΕΡΓΑΣΙΑ, Οικονομικαί και Κοινωνικαί Μελέται Πραγματικού και ουχί Τυπολατρικού Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού, 1959. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. προς την θεοσοφική Εταιρία. Με χάρτινο περικάλυμμα. Σσ. 78. 25-35

132 ΧΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ, Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, εκδ. [1960 περ.]. Σσ. 16. 1-….

133 “Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ”, Μηνιαία Επιθεώρησις Ερευνών των Μεταψυχικών Φαινομένων, διευθυντής Π. Γιωτόπουλος - Γ. Σακελλαρόπουλος, τα έτη 1964-1967 (δεμ. μαζί σε έναν τόμο). (1) 80-120

135 ΓΚΡΑΒΙΓΓΕΡ Π., ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ, εκδ. Βιβλιοθήκη της “Σφιγγός”, 1974, τόμοι 1- 7. Εικόνες εντός κειμένου. (7). 300-400

136 “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ” ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, εκδοση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, τεύχη 1-21, 1976-1981, πλήρης σειρά (τα τεύχη 7-8, 10-11, 13-14 δεμ. μαζί). Γενική διεύθυνση Γεώργιος Σεργόπουλος. (18) 150-180

137 ΝΑΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (1904-1933), επιμέλεια - έκδοση Διόδωρου Καρυδάκη, ττ. 2, εκδ. 1978. (2) 40-50

138 ΝΑΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (1904-1933), ΑΛΗΘΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΓΝΩΣΙΣ, ττ. 3, εκδ. 1980. (3) 30-40

139 ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ από Φιλοσόφους, τόμος Α’, Β’, Γ’, εκδ. 1988. (3) 100-120

141 ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, …ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ ΤΟ ΘΕΟ ΤΟΥ, ψήγματα από τη φιλοσοφία των αιώνων, τόμος Α’ & Β’, εκδ. Όμβρος, 1991, αριθμημένη έκδοση, αριθμ. Αντιτύπων (Α’ & Β’ τόμου) 222/1000 & 271/1000. (2) 80-120

Βλέπε και: 509.

509 “Η ΧΑΡΑΥΓΗ” Δεκαπενθήμερο Πνευματιστικό Περιοδικό, διευθυντής Χρήστος Ι. Δημαράτος, τεύχη 143-156 (λείπει το 155) Απρίλιος 1927 - Δεκέμβριος 1927. (13) 300-400