Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

Άτυπη Σύνοδος Μεγάλων Διδασκάλων της Ευρώπης

Παρίσι 4 έως 5 Σεπτεμβρίου 2009.

Στην έδρα της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας έλαβε χώρα η 2η άτυπη σύνοδος των Μεγάλων Διδασκάλων των κανονικών Μεγάλων Στοών της Ευρώπης.

Σκοπός της άτυπης αυτής συνόδου ήταν η έκφραση απόψεων σχετικά με:
Την εθνική κυριαρχία και αυτοδιάθεση κάθε Μεγάλης Στοάς χωρίς την ανάμειξη άλλων
Τις σχέσεις με την εκάστοτε Εκκλησία
Τις σχέσεις με την κοινωνία και το μέλλον αυτών
Τις σχέσεις του Συμβολικού Τεκτονισμού με άλλες Τεκτονικές Οργανώσεις.
Τις επιδράσεις άλλων Τεκτονικών Σωμάτων στις σχέσεις μεταξύ Μεγάλων Στοών.
Κανονικότητα και Αναγνώριση
Τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στην σύνοδο παρέστησαν περισσότερες των 50 αντιπροσωπειών στην πλειονότητά τους με επικεφαλής Μεγάλους Διδασκάλους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αυτών, καθώς και ο Πρόσθετος Μεγάλος Διδάσκαλος (Pro-Grand Master) της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας

Πηγή:Μεγάλη Στοά της Ελλάδος