Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Ετήσιο Μήνυμα για το Νέο Έτος 2011 -Διεθνές Τεκτονικό Τάγμα ''Δελφοί΄

Βιώνουμε περίοδο εντόνων δυσμενών αλλαγών στην οικονομία, την κοινωνία και τις διεθνείς σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούμε την αδυναμία αποτελεσματικής παρέμβασης των διεθνών θεσμών, προφανώς λόγω έλλειψης πολιτικού και ηθικού βάρους, με συνέπεια την κοινωνικοοικονομική κρίση, που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες του κόσμου. Οι παρεπόμενες τρέχουσες δυσκολίες είναι λογικό να αποπροσανατολίζουν τους πολίτες και να αμβλύνουν την εμπιστοσύνη τους στην εφαρμογή των πνευματικών παρακαταθηκών που γαλούχησαν τη Δημοκρατία και ενίσχυσαν τον Πολιτισμό.Στην αντιμετώπιση των συγχρόνων μεγάλων προκλήσεων που αποτελούν πρωτεύοντες κοινωνικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ο σεβασμός στην πολιτισμική διαφορετικότητα, η παροχή αμοιβαίας ανοχής αλλά και η καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο Ελευθεροτεκτονισμός ως κοινωνικός θεσμός εφαρμόζει τις αρχές και αξίες του ανθρωπισμού, τις οποίες διαφυλάττει και διαχρονικά ακολουθεί.

Θεωρούμε ότι η εργασία στο πνευματικό και ηθικό πεδίο και η αλληλεγγύη είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την ευστάθεια της ανθρωπότητας. Επίσης πιστεύουμε ότι κάθε κοινωνικοοικονομική κρίση περιέχει τα αναγκαία στοιχεία δράσης για την αναγέννηση των κοινωνιών και των εθνών με την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης και την εδραίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Με γνώμονα τις ανωτέρω θέσεις για το 2011 απευθύνουμε το ακόλουθο μήνυμα:

Ας εργασθούμε για την πνευματική αφύπνιση και ηθική αναγέννησή μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα ηθικά και βιοτικά θέματα της κοινωνίας και ας ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία προς την ευνοϊκή κατάληξη των επωδύνων κοινωνικοοικονομικών αλλαγών αλλά και την καταλλαγή των δυσμενών διεθνών σχέσεων.


πηγή:http://www.delphiorder.org/gr/html/ethsio.htm