Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Βοήθεια στα παιδιά


Μια παρέα Τεκτόνων από την Αθήνα , σε μια δική τους πρωτοβουλία, μάζεψαν και προσέφεραν ρούχα και παιχνίδια στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα του Πειραιά. Πρόκειται για ένα Ίδρυμα όπου φιλοξενεί κορίτσια από 6 ετών προερχόμενα από οικογένειες με σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, προσφέροντας εκτός από στέγη, φροντίδα και συναισθηματική υποστήριξη, εξαιρετικές εκπαιδευτικές δυνατότητες και τα απαραίτητα εφόδια για την πρόοδό τους ως ενήλικες σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ονόματα. Σημασία έχει ότι και στη χώρα μας υπάρχουν αδελφοί όπου είναι έτοιμοι να προσφέρουν , με τα όποια μέσα διαθέτουν, τη βοήθειά τους σ’ αυτούς που την έχουν ανάγκη.