Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Συνέδριο από την Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας
Στις 31 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας GODF συνέδριο με θέμα :Ελευθεροτεκτονισμός – Ένας από τους πυλώνες της πρώτης Αυτοκρατορίας 

πηγή - Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων