Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Ευχαριστήρια Επιστολή του Ζωγραφείου Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως προς το Τεκτονικό Ίδρυμα

Το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως απέστειλε την ακόλουθο ευχαριστήριο επιστολή προς τον πρόεδρο του Τεκτονικού Ιδρύματος:


 πηγή: Μεγάλη Στοά της Ελλάδος