Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

To κτίριο της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας - Καλαισθησία και λειτουργηκότητα

Το πρώτο κτίριο εγκαινιάστηκε το 1858 και αντικαταστάθηκε από το σημερινό εντυπωσιακό κτίσμα το 1972.

Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται  Τεκτονικό Μουσείο και βιβλιοθήκη.