Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Συγκινητική απάντηση των Κυπρίων Αδελφών προς το Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων(Σημ Συντακτικής Ομάδας: Συγκινητική  απάντηση των Κυπρίων Αδελφών στο μήνυμα συμπαράστασης του Ελληνικού Πρακτορείου Τεκτονικών Ειδήσεων προς την Μεγάλη Στοά της Κύπρου και τους Κυπρίους αδελφούς.)


Φίλτατοι Ἀδελφοι μου,

 Σᾶς ευχαριστῶ διὰ το μήνυμα συμπαραστάσεως πρὸς ἡμᾶς τοὺς Κυπρίους Αδελφούς. Ὡστόσον ἡ κρίσις δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα σχεδίων καὶ συνωμοσιῶν ἀλλὰ αὔτη προέκυψεν ἐκ τῆς ἡμετέρας ἀνευθυνότητος κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη. Ἔθνος μὴ σεβόμενον τὴν ἱστορίαν,τὴν γλώσσαν καὶ τὸν πολιτισμόν του εἶναι καταδικασμένον εἰς τὴν εὐτέλειαν καὶ τὸν ἀφανισμόν. Ἡ Ἑλλὰς δυστυχῶς ἐδεινοπάθησεν ἐκ τῶν λεγομένων "προοδευτικῶν" καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ δεινοπαθεῖ. Τὸ ἴδιον καὶ ἡμεῖς ἐν Κύπρω. Σᾶς εὐχαριστῶ διὰ τὰς εὐχάς σας.

Μετὰ τῶν ἀδελφικῶν μου χαιρετισμῶν.

Σεβ.Διδ. Ἄ. Κ. , ἐκ Λεμεσοῦ Κύπρου