Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Βοήθημα θέρμανσης από τους αδελφούς του DEVON


Στο Devon της Αγγλίας πάνω από το 17,6% των νοικοκυριών έχει εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Για το λόγο αυτό η Επαρχιακή Μεγάλη Στοά του DEVON δημιούργησε το πρόγραμμα Surviving Winter προκειμένου να βοηθήσει τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα να προμηθευτούν καύσιμα για την θέρμανση.

Σύμφωνα με τους συντονιστές μέχρι σήμερα βοηθήθηκαν 600 άτομα και το ποσό που διατέθηκε ξεπερνά τις 13.000 λίρες Αγγλίας.

Πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων