Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Franc-Maçonnerie Magazine - Καθολική Εκκλησία και Τεκτονισμός


Το περιοδικό  Franc-Maçonnerie Magazine N° 26 που θα κυκλοφορήσει στις 5 Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένο στις σχέσεις Καθολικής Εκκλησίας και Τεκτονισμού.

πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων