Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Νέα στρατηγική από την UGLEΗ Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας θα γιορτάσει το 2017 τριακόσια χρόνια από την ίδρυση της. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της UGLE έχει ήδη υιοθετηθεί μια νέα στρατηγική με κύριο προσανατολισμό στη νεολαία.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ενθάρρυνση της νεολαίας να γνωρίσει την αδελφότητα και να συμμετάσχει ενεργά σ’ αυτήν. Αυτή η επικοινωνιακή πολιτική έχει αποτυπωθεί στην ιστοσελίδα με τις αλλαγές που έχουν γίνει καθώς και στο τριμηνιαίο περιοδικό που εκδίδεται από την UGLE. Μάλιστα σύντομα θα γυριστεί από την UGLE ταινία μικρού μήκους όπου θα παρουσιάζει ότι η συμμετοχή στην αδελφότητα είναι μια δημιουργική ενασχόληση τόσο για τον Τέκτονα όσο και για την κοινωνία.

Πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων