Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Στην Εσθονία αντιπροσωπεία της Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Ελλάδος


 Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016 θα γίνει στο Tallinn της Εσθονίας η Μεγάλη Συνέλευση της «Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Εσθονίας». Μετά από σχετική πρόσκληση, ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Ελλάδος, Σεβτ.Αδ. Διονύσιος Ιθακήσιος, θα εκπροσωπηθεί από τον Πσεβ.Αδ. Δ.Κ, ΠρΜΑ΄Επ. Θα παραστούν, επίσης, οι Πσεβ.Αδ. Σ. Φ., ΠρΜΑ΄Επ. και Πσεβ.Αδ. Α.Λ., ΠρΜΑ΄Επ.


Πηγή : http://www.markandmariner.gr/MarkGr/2016.html