Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Έφυγε ο αδελφός Διονύσιος Τριβιζάς 33ος


Την 6ην πρωινήν ώραν της 15ης Αυγούστου 2016 μετέστη εις την Αιωνίαν Ανατ.·.ο Κραταιός .·.αδ.·.μας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ 33΄.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ


Πηγή: Sr Herald Gr