Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Γερνάει ο Τεκτονικός Πληθυσμός στην Αγγλία


Σε μια συστηματική προσπάθεια για την προσέλκυση νέων μελών έχει επιδοθεί η Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας καθώς από το 2006 μέχρι σήμερα έχουν κλείσει πάνω από 100 Στοές ενώ μόλις το 2% των αδελφών είναι κάτω των 30 ετών.

Στην προσπάθεια αυτή έχουν ενταχθεί και 55 Στοές οι οποίες αντλούν μέλη από πανεπιστημιακές σχολές προσφέροντας μειωμένες συνδρομές για άτομα κάτω των 25 ετών.  


Πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων