Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Ενημέρωση του Ανθ. Μεγάλου Ταξιάρχου αδ. Ε. Γερακιού για τις εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει στους κόλπους του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου


Ο ανθύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης αδ. Ε. Γερακιός ενημερώνει για τις εξελίξεις στην δικαστική διαμάχη  που έχει ξεσπάσει στους κόλπους του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου (Αχαρνών).
*Το video προέρχεται από τον ιστότοπο SR Herald Gr.