Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Το κτίριο της Ην. Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας