Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Οι Τέκτονες του Foxtron

Το Σάββατο που μας πέρασε οι Τέκτονες του Foxton της Νέας Ζηλανδίας παρουσίασαν στο κοινό τα <<μικρά>> μυστικά του Τεκτονισμού. Ντυμένοι με τα περιζώματα και τα διάσημά τους , περίπου 30 αδελφοί, μίλησαν για την παράδοση τα σύμβολα, τα τυπικά. Διευκρίνισαν ότι η αδελφότητα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην φιλανθρωπία ενώ παρατήρησαν ότι περνώντας τα χρόνια ο Τεκτονισμός γίνεται πιο εξωστρεφής ανοίγοντας τις πόρτες του στο κοινό.


Στη Νέα Ζηλανδία ο Τεκτονισμός υπάρχει για πάνω από 100 χρόνια. Τα μέλη του αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου όπου προσέφερε στα μέλη του την ευκαιρία να ξεφεύγουν από τα του πολέμου .

Κατά τη συνάντηση τιμήθηκε ο αδ. John Shroud για τα 50 χρόνια του στον Τεκτονισμό.