Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Μικρό Χρονολόγιο του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου

1717 Ίδρυση της πρώτης Μεγάλης Στοάς του Λονδίνου και του Ουέστμινστερ.
Είναι ο πρόγονος της Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας , οι «Μοντέρνοι» τέκτονες που λειτουργούν σε δυο και λίγο αργότερα τρεις (Μαθητής- Εταίρος- Διδάσκαλος) συντεχνιακούς βαθμούς.
1725 Ο Τσάρλς Ράντκλιφ Earl of Derwentwater, εξώγαμος εγγονός του Κάρολου Β΄, γίνεται Μέγας Διδάσκαλος των Γαλλικών Στοών. Θα παραμείνει στη θέση αυτή για περισσότερο από 10 χρόνια.
1731 Εκδίδεται στο Δουβλίνο το «A letter from the Grand Mistress of the Free Masons», που μεταξύ άλλων αναφέρει: «(…)η διάσημη αρχαία στοά του Κίλουινινγκ, στην οποία όλοι οι βασιλείς της Σκοτίας διετέλεσαν κατά καιρούς Μεγάλοι Διδάσκαλοι, χωρίς διακοπή από την εποχή του Fergus που βασίλεψε περισσότερο από 1000 χρόνια πριν, πολύ πιο πριν από τους Ιππότες του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ ή τους Ιππότες της Μάλτας, δυο στοές στις οποίες οφείλω οπωσδήποτε να αποδώσω την τιμή ότι στόλισαν τον αρχαίο Ιουδαϊκό και Παγανιστικό Τεκτονισμό με θρησκευτικές και χριστιανικές συνήθειες». Επτά χρόνια αργότερα, σε μια ομιλία του στο Παρίσι, ο Ιππότης Ράμσεϊ χρησιμοποιεί τα ίδια στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό το απόσπασμα. Επομένως, είτε ο Ράμσεϊ επηρεάστηκε από το παραπάνω χειρόγραφο, είτε άντλησε τις πληροφορίες του από τις ίδιες πηγές όπου βασίστηκε και το περιεχόμενο αυτού του χειρογράφου. Σε αυτή τη περίπτωση σημαίνει ότι η συγκεκριμένη παράδοση ήταν γνωστή σε ορισμένους κύκλους.
1732 Ίδρυση της Lodge LAnglaise στο Μπορντό (Υπάρχει ακόμα με Νο 2 υπό την Grand Lodge National de France). Σύντομα ίδρυσαν και την Francaise και άρχισαν να λειτουργούν σκωτικούς βαθμούς δημιουργώντας τη παράδοση του Μπορντό ως Μητέρας Σκωτικής Στοάς. Από εδώ ο Estienne Morin έλαβε την εντολή να μεταδώσει τους σκωτικούς βαθμούς στο Νέο Κόσμο
.
1732 Στοά Σκώτων Διδασκάλων συνεδριάζει στο Devil’s Tavern, Temple Bar του Λονδίνου.
1735 Μια ειδική τελετή στο Bear Inn στο Bath, ο Σεβάσμιος οι δύο επόπτες και 9 αδελφοί έλαβαν το βαθμό του Σκώτου Διδασκάλου.
1735 Η Journal de l Avocat Barbier αναφέρει ότι στη Γαλλία αναπτύσσεται ένας διαφορετικός τεκτονισμός από των Άγγλων και χρησιμοποιούν όρους όπως chevalier (ιππότης) και chapitre (περιστύλιο).
1737 Σε δημόσια ομιλία της Μεγάλης στοάς της Γαλλίας ο ιππότης Ράμσεϊ
(Andrew Michael Ramsay 1668-1745) ανέλυσε τη θεωρία με την οποία ανάγει την καταγωγή του Ελευθεροτεκτονισμού στα Αρχαία Μυστήρια και συνδέει τους Σταυροφόρους και τους Τέκτονες.. Κατά τον Gould, αυτή η ομιλία του επηρέασε την εξέλιξη του Τεκτονισμού και τους ιπποτικούς βαθμούς, τους οποίους όμως είναι μάλλον απίθανο να δημιούργησε ο ίδιος
1737 Ο βαρόνος Shefer σύμφωνα με το ημερολόγιό του λαμβάνει στη στοά Prince Clermont του Παρισιού τους τρεις Συμβολικούς και δυο Σκωτικούς βαθμούς.
1738 Ο δούκας του Antin Μέγας Διδάσκαλος της Γαλλίας.
1740 H στοά Antiquity No 1 απέδωσε σε εννέα αδελφούς τον βαθμό του Διδασκάλου τέκτονος. Την ίδια χρονιά 5 ακόμα αδελφοί καταγράφονται να έχουν λάβει τον ίδιο βαθμό στη στοά του Μπρίστολ Νο 137 και ακόμα 5 στο Salisbury.
1740 Στα αρχεία της Pilgrim Lodge υπάρχει ένα σκωτικό τυπικό αυτής της εποχής στη γερμανική γλώσσα. Σε αυτό περιλαμβάνεται για πρώτη φορά η φράση «…δια των Ιερών Αριθμών».
1740 Η στοά Beneficenza της Κέρκυρας ήταν η πρώτη στοά στον ελλαδικό χώρο. Ιδρύθηκε αρχικά το 1740 με πρώτο Σεβάσμιο τον Προβλεπτή της Ενετικής Πολιτείας. Την πληροφορία αυτή δίνει ο Αντώνιος Δάνδολος (1788-1868) ο οποίος ήταν ο πρώτος έλληνας που αποδεδειγμένα έλαβε τον 33ο . Η στοά Beneficenza σταμάτησε κάποια στιγμή να λειτουργεί και εμφανίζεται πάλι το 1782 υπό την αιγίδα της Μεγάλης Σκωτικής Μητρός Στοά της Βερόνας εν Ανατολή Παδούης. Λειτουργούν εκεί στα τέλη του 18ου αιώνα σκωτικοί βαθμοί που κατά μια εκδοχή ανήκαν στον τύπο της Αυστηράς Τήρησης. (Κατά τον Ρ. φαίνεται μάλλον απίθανο ως παντελώς αδύνατο το 1740, δηλαδή μετά την Παπική Βούλα In Eminenti, την οποία αποδέχτηκε η Γαληνοτάτη, ο Προβλεπτής να ηγείτο τεκτονικής στοάς)
1741 Δημιουργία σκωτικής στοάς στο Βερολίνο.
1743 Θάνατος του δούκα του Antin, τον διαδέχεται στο αξίωμα του Μεγάλου Διδασκάλου ο Κόμης του Κλερμόντ (Louis o Bourbon- Conde, Comte de Clermont).
1743 Έκδοση κανονισμών με ειδική αναφορά στον σκωτικό τεκτονισμό από την στοά Saint- Jean de Jerusalem προσωπική στοά του Μεγάλου Διδασκάλου.
Στους κανόνες τους αναφέρεται η ύπαρξη των Τέλειων και Ιρλανδών Διδασκάλων και των Εκλεκτών Διδασκάλων. Μετά από δυο χρόνια νέοι κανονισμοί δίνουν στους σκώτους διδασκάλους εξουσίες επί των άλλων βαθμών.
1743 Ο βαρόνος von Hund (Karl Gotthelf von Hund und Altengrotkau (1722-1776) λαμβάνει τους ανώτερους βαθμούς στο Παρίσι . Στη συνέχεια θα ίδρυση στη Γερμανία τον Τύπο της Αυστηράς Τήρησης.
1743 Κατά τον Gould τέκτονες από τη Λυών ιδρύουν το βαθμό του Καδώς και γίνονται η αρχή για όλα τους ναιτικους τεκτονικούς τύπους.
1744 Ιδρύεται σκωτική στοά στο Αμβούργο
1745 Ιδρύεται το περιστύλιο του Αράς.
1745 Οι κανόνες της στοάς Saint- Jean de Jerusalem δίνουν στους σκώτους διδασκάλους εξουσίες επί των άλλων βαθμών.
1746 Ο Estienne Morin επισκέπτεται τη Μητρική στοά στο Μπορντό.
1747. Ίδρυση σκωτικής στοάς στο Leipsing.
1747 Στοά τέλειων και Εκλεκτών Τεκτόνων (Elu Parfaite) ιδρύεται στο Παρίσι από τον Lamolere de Feuillard με διάταγμα της μητρικής Σκωτικής Στοάς του Μπορντό.
1748 Εμφανίζεται ο βαθμός του Ιππότου της Ανατολής ως ο ανώτατος σκωτικός βαθμός.
1752 Η Μητρική Σκωτική Στοά του Μπορντό χρίζει τον Lamolere de Feuillard Γενικό Επιθεωρητή.
1754 Ιδρύεται το Περιστύλιο του Clermont στο Παρίσι από τον ιππότη de Bonneville.Πιθανολογούν σχέση του με το Κολέγιο των Ιησουϊτών του Clermont. Το σύστημα ονομάζεται τύπος της Τελειοποιήσεως ή του Ερεδώμ, (Rite of Perfection ή Rite of Heredom*). Ο τύπος του αποτελείται από επτά βαθμούς και είναι το πρώτο οργανωμένο σύστημα «ανώτερων βαθμών».
*Η λέξη Heredom έχει τρεις διαφορετικές ερμηνείες:
Hieros Domos Ελληνικά, Ο Ιερός Δόμος, (δόμος και θολωτή αίθουσα που παραπέμπει στον τάφο του Ροδόσταυρου και τη Βασιλική Αψίδα)
Har Edom Εβραίικα , το Ιερό Όρος της Γης.
1757 Ο Dr Manningham, αναπληρωτής Μέγας διδάσκαλος της Αγγλίας (Μοντέρνοι) αρνείται την ύπαρξη ανωτέρων βαθμών στην Αγγλία, αλλά παραδέχεται ότι γνωρίζει την ύπαρξη σε άλλα κράτη της Ευρώπης σκωτικών βαθμών όπως του Ιππότου του Ξίφους και του Αετού.
1758 Ο Jaques Lacorne ισχυρίζεται ότι τοποθετήθηκε ως Substitut Particulier από τον Κόμη του Κλερμόν.
1758 Ιδρύεται το συμβούλιο των Αυτοκρατόρων της Ανατολής και της Δύσεως που θα απορροφήσει τον τύπο του Clermont και θα οργανωθεί σε 25 βαθμούς.
1760 Ο Martines de Pasqually, ιδρύει το Τάγμα των Εκλεκτών Κοέν με επιρροές από τη Καμπαλά και από εσωτεριστές όπως ο Henry Cornelius Agrippa. Πριν το θάνατό του αφήνει τη διοίκηση του Τύπου στους Bacon και Jean-Baptiste Willermoz. Μετά το θάνατό του ο Bacon προσχωρεί στη Μεγάλη Ανατολή (Grand Orient) της Γαλλίας ενώ ο Willermoz προσχωρεί στην Αυστηρά Τήρηση του Von Hund. Κατά τον Jackson, ο Willermoz ολοκλήρωσε το 1765 το ροδοσταυρικό Τυπικό που απετέλεσε τη βάση για όλα τα τυπικά του 18ου βαθμού του ΑΑΣΤ
1761 Ο Chaillon de Jonville τοποθετήθηκε Substitut Particulierαπό τον Κόμη του Κλερμόν.
1761 O Estienne Morin Λαμβάνει από τη Μεγάλη στοά της Γαλλίας την εξουσιοδότηση να προωθήσει τον τεκτονισμό πέραν του Ατλαντικού ως Μέγας Γενικός Επιθεωρητής. Πολλοί πιστεύουν ότι ο ίδιος ο Morin τροποποίησε και ολοκλήρωσε το σύστημα των 25 βαθμών τοποθετώντας στην ανώτατη βαθμίδα τον Πρίγκιπα του Βασιλικού Μυστικού.
1761 Πρώτη αναφορά του Κυρίαρχου Πρίγκιπα Ροδόσταυρου που αποδίδεται στους κατόχους του βαθμού του ιππότου του Αετού.
1762 Τα πρώτα Μεγάλα Συντάγματα του Τύπου των 25 βαθμών (του Τύπου της Τελειοποιήσεως – του Βασιλικού Μυστικού- ή και Τύπος του Morin) που συντάχθηκαν στο Μπορντό. Αρχίζουν ως εξής:
«ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ συνταχθέντες υπό εννέα επιτρόπων προς τούτο ορισθέντων υπό του Υπάτου Συμβουλίου των Κυριάρχων Πριγκίπων του Βασιλικού Μυστικού εις τας Μεγάλας Ανατολάς των Παρισίων και του Βερολίνου συμφώνως προς την απόφασιν της 5ης ημέρας της 3ης εβδομάδος της 7ης Σελήνης του Εβραϊκού Έτους 5562 και της από Χριστού χρονολογίας 1762. Δια να επικυρωθούν και να τηρούνται υπό των Υπάτων Συμβουλίων των Εξοχωτάτων Ιπποτών και Πριγκίπων του Τεκτονισμού ως και υπό πάντων των επί μέρους Συμβουλίων και των Μεγάλων Επιθεωρητών των κανονικώς συσταθέντων εις τα δύο ημισφαίρια.»
1η Τάξις:
3 Βαθμοί.
1. Μαθητής,
2. Εταίρος,
3. Διδάσκαλος,
2α Τάξις:
5 Βαθμοί.
4. Μυστικός Διδάσκαλος,
5. Τέλειος Διδάσκαλος,
6. Γραμματέας εξ Απορρήτων,
7. Έφορος και Δικαστής,
8. Επόπτης των Οικοδομών,
3η Τάξις:
3 Βαθμοί.
9. Εκλεκτός Διδάσκαλος των 9,
10. Εκλεκτός των 15,
11. Ένδοξος Εκλεκτός των 12 Φυλών,
4η Τάξις:
3 Βαθμοί.
12. Μέγας Διδάσκαλος Αρχιτέκτονας,
13. Ιππ\ της Βασιλικής Αψίδος,
14. Μέγας Εκλεκτός Αρχαίος Τέλειος Διδ\ ή Τελειοποίησις,
5η Τάξις:
4 Βαθμοί.
15. Ιππότης της Ανατολής ή του Ξίφους,
16. Πρίγκιπας της Ιερουσαλήμ,
17. Ιππ\ της Ανατολής και της Δύσεως,
18. Ιππ\ Ροδόσταυρος,
6η Τάξις:
4 Βαθμοί.
19. Μέγας Ποντίφηξ ή Ισόβιος Διδ\,
20. Πατριάρχης Νωαχίτης,
21. Μεγ\ Διδ\ της Κλειδός του Τεκτονισμού,
22. Πρίγκιπας του Λιβάνου ή του Βασιλικού Πελέκεως,
7η Τάξις:
3 Βαθμοί.
23. Κυρίαρχος Μεμυημένος Πρίγκιπας,
24. Ενδ\ Ιππ\ Ταξ\ του Λευκού και Μέλανος Αετού,
25 Εξοχωτ\ Πριγκ\ Βασ\ Μυστικού.
1763 Ο Morin ιδρύει στοές και το Μεγάλο Συμβούλιο (Grand Council) στη Τζαμάικα. Την ίδια χρονιά ιδρύεται σκωτική στοά στη Νέα Ορλεάνη, η Πρώτη στην ηπειρωτική Αμερική με χάρτα από τη στοά του Μπορντό.
1766 Με συμφωνία της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας και του συμβουλίου των Αυτοκρατόρων της Ανατολής περιορίζεται η εξουσία των μητρικών στοών επί των ανωτέρων βαθμών. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ο βαθμός του Καδώς. Την ίδια χρονιά ο Morin θα αντικατασταθεί από τον Martin και θα ιδρυθεί το Μεγάλο Συμβούλιο της Τζαμάικα.
1766 Ανένταχτοι γάλλοι τέκτονες στο Λονδίνο λειτουργούν σκωτικούς βαθμούς.
1766 Τυπώνεται το Les Plus Secrets Mystères des Hauts Grades de la Maçonnerie Dévoilés από τον M. de Bérage. Περιλαμβάνει σε συνέχεια των τριών συμβολικών βαθμών,
4ο τον Τέλειο και Εκλεκτό Διδάσκαλο,
5ο Εκλεκτό του Perignan
6o Εκλεκτό των δεκαπέντε βαθμούς που αντιστοιχούν στους 9ο,10ο και 11ο του ΑΑΣΤ.
7ο Σκώτο Αρχιτέκτονα
8ο Μεγάλο Αρχιτέκτονα που αντιστοιχούν με τον 12ο του ΑΑΣΤ
9ο Ιππότη του Ξίφους και του Ρόδινου Σταυρού
10ο Νωαχίτη ή Πρώσο ιππότη που αντιστοιχεί με τον 21ο του ΑΑΣΤ.

1766 Τυπώνει ο βαρόνος de Tschoudy το L Etoile Flamboyante. Αναφέρει τους Ροδόσταυρους που «τους ονομάζουν και Τέκτονες του Ερεδώμ».
1767 Ο Henry Andrew Francken που είχε χριστεί από τον Morin Μέγας Γενικός Επιθεωρητής ιδρύει Στοά Τελειοποιήσεως και Συμβούλιο Πριγκίπων της Ιερουσαλήμ στο Albany της Νέας Υόρκης. Είναι η πρώτη φορά που βαθμοί Τελειοποιήσεως (4-14) λειτουργούν σε Βρετανική αποικία. Ο Χάρτης λειτουργίας και τα πρακτικά της στοάς φυλάσσονται στα αρχεία της Νοτίου Δικαιοδοσίας.
1767 Επιστολή του Κόμη του Κλερμόντ αναφέρει στο βαθμό του Ροδόσταυρου που πρέπει να δίδεται σε λίγους και υψηλής ποιότητος τέκτονες. «Αυτοί που γνωρίζουν τα πάντα πρέπει να είναι 33»
1770 Ο Morin Ιδρύει Μέγα Περιστύλιο των Πριγκίπων του Βασιλικού Μυστικού στη Τζαμάικα.
1770 Από το χειρόγραφο σημειωματάριο του John Knight φαίνεται ότι αυτή την εποχή στη δυτική Αγγλία μερικές στοές δουλεύουν τη με την εξής σειρά των βαθμών:
1-Μαθητής
2- Εταίρος
3- Mark Man
4- Διδάσκαλος Τέκτονας
5- Mark Master
6- Κύριος των Τεχνών και των Επιστημών। Διάβαση από την έδρα (Πιθανόν ο βαθμός του Πρώην Σεβάσμιου)
7- Αρχιτέκτονας
8- Μεγάλος Αρχιτέκτονας
9- Excellent Deputy ή Grand Master
10- Super Excellent ή Nine Supreme Deputy Grand Master
11- Ερυθρός Σταυρός
12- Ο υπέρτατος Βαθμός του τέκτονα της Βασιλικής Αψίδος , δίδονται σε πέντε σημεία.
18- Τέκτονες της Βασιλικής Κιβωτού, Ναυτίλοι ή Νωαχίτες
19- Ιππότης Ναίτης
20- Η Μεσογειακή Διάβαση
21-25 Τάξεις της Μάλτας
26- Ροδόσταυρος ή Ne Plus Ultra
Είναι ενδιαφέρων ότι σε αυτή τη σειρά υπάρχουν οι βαθμοί του Τύπου της Υόρκης, βαθμοί των Αγγλικών επιγενομένων που δεν περιέλαβε η Υόρκη (Βασιλική Κιβωτός) και κορυφώνεται Ne Plus Ultra με τον Ροδόσταυρο.
1771 Θάνατος του Κόμη του Κλερμόντ και του Morin.
1771 Ο Francken γράφει το χειρόγραφο βιβλίο του όπου περιέχονται τα συντάγματα του 1762 και τα τυπικά των βαθμών 15ο -24ο .
1772 Η Μεγάλη στοά της Γαλλίας και το Συμβούλιο των Αυτοκρατόρων της ανατολής και της Δύσης ενώνονται σε μια Μεγάλη Στοά. Μεγάλος Διδάσκαλος αναλαμβάνει ο Δούκας της Chartres.
1773 Μερικά μέλη της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας αποχωρούν και ιδρύουν τη Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας.
1776 Ο Charles Shireff λαμβάνει τον 25ο βαθμό του τύπου του Morin και γίνεται Γενικός επιθεωρητής στη Φλόριντα.
1777 Η στοά St George de l Umanite No 148 που είχε ιδρυθεί το 1736 από Γάλλους κάτοικους του Λονδίνου μετονομάζεται σε St George de L Observance. Στα πρακτικά της φαίνεται ότι είναι ενωμένη με ένα Περιστύλιο Ροδόσταυρων του Ερεδώμ.
Το 1779 Ο σεβάσμιος της de Lindot εκπροσωπώντας το Περιστύλιο ζητά συνεργασία με την Grand Lodge South of the River Trent του William Preston ενώ η συμβολική στοά παρέμεινε ενωμένη με την Μεγάλη Στοά της Αγγλίας. Ο τύπος αυτός των ανωτέρων βαθμών , το Le College Metropolitan DEcosse dHeredom des Septs et Derniers Degres εξελισσόταν σε επτά βαθμίδες ως εξής:
1η Βαθμίδα Οι τρεις συμβολικοί βαθμοί.
2η Βαθμίδα περιέχει τον μύθο των εκλεκτών ή εκδικητών που αναζητούν τους δολοφόνους. Αποδιδόταν σε τρεις συνεχόμενους βαθμούς αντίστοιχους με τον 9ο-11ο του Τύπου της Τελειοποιήσεως του Morin.
3η Βαθμίδα Η πορεία του Σολομώντα προς την ολοκλήρωση του Ναού. Αντίστοιχοι με τους βαθμούς του Μυστικού Διδασκάλου, Τέλειου Διδασκάλου και Εφόρου και Δικαστού
4η Βαθμίδα Μια ακόμα ομάδα τριών βαθμών που αναζητά το αληθινό όνομα του θεού σε θολωτά υπόγεια κάτω από τον Ναό. Η ιστορία τους πλησιάζει περισσότερο με τους βαθμούς του Ενώχ και του Σκώτου Τέλειου Ιππότη και λιγότερο στη Βασιλική Αψίδα.
5η Βαθμίδα Περιγράφει την ιστορία της επιστροφής των Εβραίων από την Βαβυλώνα υπό τον Ζοροβάβελ και την ανοικοδόμηση του Ναού σε αντιστοιχία με τον ιππότη της Ανατολής και τον Πρίγκιπα της Ιερουσαλήμ.
6η Βαθμίδα Ενας βαθμός που περιέχει αρχικά στοιχεία από αυτόν του Ροδοσταύρου και στη συνεχεία εμπλέκεται με την παράδοση των τεκτόνων που συμμετείχαν στις σταυροφορίες και ακολούθως μετέδωσαν την τεκτονική στην Ευρώπη.
7η Βαθμίδα Μια ομάδα που αναπτύσσει την ναιτικη θεματολογία εως και του Καδώς σε επτά μέρη. Απ τον Ζοροβάβελ στον Πρίγκιπα Εντουιν τον Αθελσταν και τον Ολιβερ Κρόμγουελ, καθώς και κάθε πτυχή της ναιτικης παράδοσης και των ερμητικών επιρροών.
Στα τέλη του 18ου αιώνα ο τύπος αυτός μετατράπηκε σε Στρατόπεδο των Ιπποτών του Ναού με το όνομα Observance of Seven Degrees.
1781 Εκδίδονται τα τυπικά του ιππότη Καδώς, πιθανόν γράφτηκαν για πρώτη φορά γύρω στο 1769.
1782 Αποδίδεται ο βαθμός του Ροδόσταυρου (Prince Masonry όπως τον ονομάζουν στην Ιρλανδία) στη στοά Kilwinning στο Δουβλίνο ή όποία κατά τα πρακτικά άνοιξε πρώτα σε βαθμό ιπποτών του Ναού και στη συνέχεια απεδόθη ο Ρ+ σε τρεις αδελφούς από τον Σοφότατο αδ.: Laurent.
Τον Ιούλιο του ίδιου έτους ο Laurent θα πάει στο Λονδίνο και θα λάβει τον βαθμό του Καδώς από στοά του de Lindot.
O βαθμός του Ροδόσταυρου που είχε δημιουργήσει στην Ιρλανδία θα είναι πλέον πλήρης και σε λίγο θα υπάρξουν σε όλη τη χώρα περιστύλια Rose- Croix.
1783. Στοά Τελειοποιήσεως δημιουργείται στο Τσάρλεστον.
1785 Μέλη των Μοντέρνων λαμβάνουν Σκωτικούς βαθμούς στο Παρίσι.
1786 Την πρώτη Μαΐου Ε\ Φ\ 5786 και της Χριστιανικής Εποχής, 1786 φέρονται να υπογράφονται τα Μεγάλα Συντάγματα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου του 33ο βαθμού «για την διοίκηση όλων των Συνόδων, Συμβουλίων, Κολεγίων και άλλων Τεκτονικών σωμάτων…»
«Με την έγκριση, παρουσία και υπό την αιγίδα της Μεγαλειότητος ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ (Καρόλου) ΙΙ, Βασιλέως της Πρωσίας, Μαργράβου του Βρανδεμβούργου, κλπ, Κραταιοτάτου Μονάρχου, Μεγάλου Προστάτου, Μεγάλου Διοικητού του Τάγματος …»
Φρειδερίκος της Πρωσίας σε τεκτονική στοά

Κατά την παράδοση ο Φρειδερίκος ο Μέγας της Πρωσίας ετέθη επικεφαλής του Τύπου της Τελειοποιήσεως και αναδιάρθρωσε τους βαθμούς σε 33.
Ο 25ος και τελευταίος του Τύπου της Τελειοποιήσεως – του Βασιλικού Μυστικού- έγινε ο 32ος του ΑΑΣΤ, του οποίου πλέον η ανώτατη διοίκηση ανατέθηκε σε Συμβούλιο που αποτελούσαν αδελφοί κατέχοντες τον 33ο και λεγόμενο πλέον «τελευταίο» βαθμό. Βεβαίως αμφισβητείται κατά πόσο προήδρευσε και κατεύθυνε ο ίδιος ο ίδιος ο Φρειδερίκος μια τέτοια σύνοδο στο Βερολίνο.
1788 Ιδρύεται Συμβούλιο Πριγκίπων της Ιερουσαλήμ στο Τσάρλεστον.
1788 Ο Charles Shireff ιδρύει στοά Τελειοποιήσεως στο Λονδίνο.
1789 Ο Κόμης de Grasse- Tilly φτάνει από τη Γαλλία στον Άγιο Δομίνικο.
1791 Ο Thomas Dunckerley, εξώγαμος γιος του Γεωργίου Β αναλαμβάνει Μέγας Διδάσκαλος των Ιπποτών του Ναού της Αγγλίας και προσκαλεί τον Δούκα του Κεντ να γίνει Πάτρωνας του Τάγματος.
Στη συνέχεια αναδιοργανώνει το Τάγμα. Από τις προσωπικές του σφραγίδες φαίνεται ότι μέσα στα στρατόπεδα είχαν σε χρήσει και βαθμούς ροδόσταυρου και Καδώς.
1793 Ο de Grasse- Tilly με τον πεθερό του de la Hogue φτάνουν στο Τσάρλεστον.
1793-1813 Γάλλοι αιχμάλωτοι πολέμου που έφτασαν τους 100000 στα βρετανικά νησιά λειτουργούν ανώτερους βαθμούς και μυούν σε αυτούς πολλούς βρετανούς.
1795 Πεθαίνει ο Dunckerley και τον διαδέχεται ο Lord Rancliffe.
1796 Ιδρύεται από τον de Grasse στο Τσάρλεστον η στοά La Candeur No 36. Η στοά εργάζεται με γαλλικό τυπικό και ακόμα και τα πρακτικά τηρούνται στα γαλλικά.
1797 O de Grasse- Tilly με Γάλλους αδελφούς ιδρύουν Μεγάλη Σύνοδο Concistory του 25ο στο Τσάρλεστον.
1801 Στις 31 Μαΐου ιδρύεται στο Τσάρλεστον από τους «Gentlemen of Charleston», το Ύπατο Συμβούλιο του Σκωτικού Τύπου (Μητρικό Ύπατο Συμβούλιο ή της Νοτίου Δικαιοδοσίας) στην Shepheards Tavern που βρισκόταν στη γωνία των οδών Church και Broad

Η πρώτη σύνθεση ήταν η εξής:
· John Mitchell, Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης
· Dr. Fredrick Dalcho, Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης
· Emanuel de La Motta, Θησαυροφύλακας της Ι\ Α\
· Abraham Alexander, Γενικός Γραμματέας της Ι\ Α\
· T.B. Bowen, Μέγας Τελετάρχης
· Israel de Lieben, Μέγας Γενικός Επιθεωρητής
· Issac Auld, Μέγας Γενικός Επιθεωρητής
· Moses C. Levy, Μέγας Γενικός Επιθεωρητής
· Dr. James Moultrie, Μέγας Γενικός Επιθεωρητής
· Jean Baptiste de la Hogue
· Κόμης De Grasse- Tilly
Οι de Grasse- Tilly και de la Hogue υπογράφουν ως Ύπατος και Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης για τις Γαλλικές Ινδίες. Εκείνη την εποχή που ο συμβολικός τεκτονισμός δεν είναι οργανωμένος όπως σήμερα και υπάρχουν πολλές Μεγάλες Στοές σε κάθε χώρα όπως και στην Αγγλία που έχουμε τους Αρχαίους και Μοντέρνους, το Ύπατο Συμβούλιο δηλώνει την ανάγκη ύπαρξης μιας αρχής σε κάθε χώρα και αυτοκρατορία.
Προσπαθεί μέσα στους 33 βαθμούς να ενσωματώσει τους κυριότερους βαθμούς των «σκωτικών» παραδόσεων.
Το σύστημα του σε τρεις βαθμίδες έχει ως εξής:
Α- Στοά Τελειοποιήσεως 4ο -14ο
Β- Συμβούλιο Πριγκίπων της Ιερουσαλήμ 15ο- 16ο
Γ- Ύπατο Συμβούλιο των Μεγάλων Γενικών Επιθεωρητών που ελέγχει τους 17ο-33ο .
Ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο λειτουργούν:
- Ο Τύπος της Τελειοποιήσεως του Μόριν που διοικείτε από το Μεγάλο Συμβούλιο των Πριγκίπων του Βασιλικού Μυστικού.
- Το Ύπατο Περιστύλιο των Ροδόσταυρων του Ερεδώμ.
1802 Ο de Grasse- Tilly εφοδιασμένος με σχετικό διάταγμα επιστρέφει στον Άγιο Δομίνικο και ιδρύει Ύπατο Συμβούλιο για τις Δυτικές ’Ινδίες.
1803 Ίδρυση Υπάτου Συμβουλίου της Τζαμάικα από τον de Grasse- Tilly ο οποίος στη συνέχεια επιστρέφει στη Γαλλία
1804 Ίδρυση Υπάτου Συμβουλίου της Γαλλίας από τον de Grasse- Tilly
1804 Ιδρύεται στην Αγγλία Μεγάλο Κονκλάβιο , ο Δούκας του Κεντ Μεγάλος διδάσκαλος των Ιπποτών του Ναού.
1805 Ίδρυση Υπάτου Συμβουλίου της Ιταλίας από τον de Grasse- Tilly
1807 O δούκας του Κεντ εγκαθιστά τον Waller Rodwell Wright Μεγάλο Διδάσκαλο των Ιπποτών του Ναού. Δυο ενδιαφέρουσες σημειώσεις:
- Ο Wright ανήκε στους «Αρχαίους» που επιβεβαιώνει ότι εκείνη την εποχή στους ανώτερους βαθμούς που εργαζόντουσαν κυρίως Αρχαίοι ή είχαν εισαχθεί από την Ευρώπη συνυπήρχαν πλέον μέλη προερχόμενα από όλες τις Μεγάλες Στοές της Αγγλίας. Προσπαθούν μάλιστα να σταματήσουν τη συνήθεια συμβολικών στοών των Αρχαίων να αποδίδουν μόνοι τους ανώτερους βαθμούς.
- Ο Wright έζησε στα Ιόνια νησιά από το 1803 ως το 1806. Έγραψε μάλιστα εμπνεόμενος από τα Ιόνια νησιά μια σειρά ποιημάτων ικανά για να του αποδώσει ο λόρδος Βύρων τον τίτλο του Άγγλου Βάρδου. Εκεί ίσως πρέπει να αναζητηθεί η σχέση που στη συνέχεια θα αναπτύξουν οι Κερκυραίοι και ο Ρώμας με τον διάδοχο του Wright, δούκα του Σάσσεξ στον οποίο ο Διονύσιος Ρώμας και οι αδλφοί του απένειμαν τον τίτλο του Μεγάλου Διδασκάλου της πρωτης ελληνικής Μεγάλης Στοάς μερικά χρόνια προ της ίδρυσης του ελληνικού κράτους. (Ο δούκας απεδέχθη τελικά τον τίτλο το Δεκέμβριο του 1823 και όταν πέθανε οι Κερκυραίοι και Ζακυνθινοί έστειλαν έγγραφο στο διάδοχο του Earl of Zetland ώστε να συνεχιστεί η παράδοση)
Ακόμα να σημειωθεί ότι οι Ιδρυτικοί Χάρτες που εκδίδει το Μεγάλο Στρατόπεδο των Ναϊτών της Αγγλίας απευθύνεται στους « Εταίρους Ιππότες του , Θρησκευτικού και Στρατιωτικού Τάγματος του Αγίου Ναού και Τάφου και του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ HRDM (Ερεδώμ), KDSH (Καδώς)»
1807 Ο Joseph Cerneau Μέγας επιθεωρητής για την Κούβα ιδρύει στη νέα Υόρκη χωρίς εξουσιοδότηση Μια Μεγάλη Σύνοδο του Υπερτάτου Πρίγκηπος του Βασιλικού Μυστικού. Λίγους Μήνες πριν (Αύγουστος 1806) κάποιος Antoine Bideaud μέλος του Υπάτου Συμβουλίου των νησιών των Γαλλικών Δυτικών Ινδιών είχε ιδρύσει εξ ίσου παράνομα μια σύνοδο του 32ο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο από αυτούς θα προέλθει η βόρεια Δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1811 Ίδρυση Υπάτου Συμβουλίου της Ισπανίας
1812 Ο Rodwell Wright παραιτείται και με υπόδειξή του το Μεγάλο Κονκλάβιο αποδέχεται ως διάδοχό του τον δούκα του Sussex.
1812 Ένωση Αρχαίων και Μοντέρνων στην Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας.
1812 O Emmanuel de la Motta μέλος του Υπάτου Συμβουλίου της Νοτίου Δικαιοδοσίας φτάνει στη νέα Υόρκη και νομιμοποιεί την οργάνωση του Bideaud. Έτσι ιδρύεται το Ύπατο Συμβούλιο της Βορείου Δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όμως το ανταγωνιστικό «Συμβούλιο» του Cerneau λειτουργεί σταθερά έχοντας μέσα στην ηγεσία του τους διαδοχικούς κυβερνήτες της Νέας Υόρκης Tompkins και Clinton και μια σειρά ακόμα ισχυρών προσωπικοτήτων. Τελικά ενώνονται όλοι την 15η Μαΐου 1867, ημερομηνία που αναφέρεται ως επίσημη Ίδρυση της Βορείου Δικαιοδοσίας.
1812 Τέκτονες από το Μπρίστολ επισκέπτονται τη Μεγάλη Ανατολή στο Παρίσι και αφήνουν σε χειρόγραφο τα τυπικά του τρόπου που πλέον εργάζονται. Η δομή του τύπου τους είναι:
1- Συμβολικοί Βαθμοί
2- Βασιλική αψίδα με τη Διάβαση των Πέπλων
3- Εκλεκτός των Εννέα
4- Σκότος Ιππότης Μέγας Αρχιτέκτων, Σκώτος Ιππότης του Κίλουίνινκ
5- Ιππότης της ανατολής, του Ξίφους και του Αετού
6 – ιππότης του αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ, Παλαιστίνης, Ρόδου και Μάλτας, Ιππότης του Ναού
7- Ιππότης Ροδόσταυρος
1816 Τον Αύγουστο αυτής της χρονιάς οι Άγγελος Χαλκιόπουλος και Διονύσιος Ρώμας υπογράφουν το δίπλωμα της ίδρυσης της Ζακυνθινής στοάς Αναγεννηθείς Φοίνιξ « Fenice Risorta». Στο δίπλωμα φαίνεται ότι η Μητέρα Επαρχιακή Στοά εν Ανατολή Κερκύρας τελεί υπό την αιγίδα «των Υπάτων Δυνάμεων των δυο Φιλοσοφικών δογμάτων Σκωτικού και Γαλλικού, βάσει της συμφωνίας αμφοτέρων αυτών».
1817 Royal Kent Chapter of Knights of the Pelican and Eagle and Sovereign Princes of Rose- C roix of HRDM No8, αναφέρεται ότι 6 εταίροι Ναΐτες « διήλθαν δια των τριών σταδίων του Ροδοσταύρου αφού έγιναν δεκτοί ως Ιππότες της Μάλτας και της Ρόδου, του Πελεκάνου και του Αετού, ανακηρύχθηκαν Κυρίαρχοι Ιππότες Ροδόσταυροι και ανακηρύχθηκαν «Ελεύθεροι του Ερεδώμ- free of Heredom»
1817 Ο δούκας του Sussex περιορίζει τη λειτουργία του Μεγάλου Κονκλαβίου.
1819 Ο δούκας του Sussex, ο δούκας του Leinster και ο Hipolito da Costa λαμβάνουν το 33ο βαθμό απ τον Glock DObernay απεσταλμένο του Γαλλικού Υπάτου Συμβουλίου.
1826 Ιδρύεται το Ύπατο Συμβούλιο της Ιρλανδίας από τον δούκα του Leinster.
1830 Ο δούκας του Sussex αναλαμβάνει προσωπικά την διοίκηση των ιπποτών του Ναού αλλά δεν συγκροτεί Μεγάλο Κονκλάβιο.
1843 Θάνατος του δούκα του Sussex.
1843 Συγκροτείται Μεγάλο Κονκλάβιο.
1845 Το Ύπατο Συμβούλιο της Βορείου Δικαιοδοσίας υιοθετεί την χριστιανική γραμμή του τύπου του από τον 17ο και πέρα.
Την 26η Οκτωβρίου ο Dr Crucefix ζητά την άδεια να ιδρύσει Ύπατο Συμβούλιο στην Αγγλία. Η άδεια του δίνεται τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.
1846 Τον Μεγάλο Κονκλάβιο των ιπποτών του Ναού εγκαθιστά Μεγάλο Διδάσκαλο. Την ίδια χρονιά συγκροτείται το Ύπατο Συμβούλιο για την Αγγλία και την Ουαλία.
1847 Η Βόρεια Δικαιοδοσία διακόπτει τις σχέσεις της με το Ύπατο Συμβούλιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.
1850 Θάνατος του Dr Crucefix. Τον διαδέχεται ως Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης ο Dr Oliver.
1853 Ο Albert Mackey αποδίδει όλους τους Σκωτικούς βαθμούς στον Albert Pike.
1859 Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης της Νοτίου Δικαιοδοσίας εκλέγεται ο Albert Pike. Αφιερώνει τον χρόνο του από το 1861 έως το 1880 στο κολοσσιαίο έργο της πλήρους αναμόρφωσης όλων των τυπικών όλων των βαθμών από τον 1ο έως και τον 33ο . Τα τυπικά αυτά αναθεωρήθηκαν ξανά από την Νότιο δικαιοδοσία μόλις το 2000.
1872 ,10/22 Ιουλίου Ιδρύθηκε το Ύπατο Συμβούλιο της Ελλάδος από τον Πρίγκιπα Ροδοκανάκη, επί τη βάση των εξουσιών που του είχε απονείμει το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο της Σκοτίας. Απέδωσε κατ αρχάς τον 33ο και τελευταίο βαθμό σε πέντε άτομα τους, Νικόλαο Δαμασκηνό, Δημήτριο Μαυροκορδάτο, Αθανάσιο Δουρούτη, Ιωάννη Παπαδάκη και Ανδρέα Καλύβα και συγκρότησαν το πρώτο Συμβούλιο.
1875 Συνέδριο της Λοζάννης. Η Σκοτία εκπροσωπεί και την Ελλάδα. Οι εκπρόσωποι της θα αποχωρήσουν την επόμενη ημέρα και αμέσως οι Αγγλοι θα θέσουν θέμα μη κανονικότητας τους αφού στην αυτοκρατορία θα πρέπει να υπάρχει ένα και μόνο Ύπατο Συμβούλιο.
1876 Η Αγγλία διακόπτει τις σχέσεις της με το Ύπατο Συμβούλιο της Σκοτίας.
1881 Η Αγγλία αποχωρεί από την παγκόσμια συνομοσπονδία Υπάτων Συμβουλίων. Αργότερα θα την ακολουθήσουν η Σκοτία και η Ιρλανδία.
1881-3 Τα τελευταία ανεξάρτητα περιστύλια που εργαζόντουσαν σε ανώτερους βαθμούς, τα Baldwyn και Antiquity προσχωρούν στο Ύπατο Συμβούλιο της Αγγλίας.
1929 Το συνέδριο των Υπάτων Συμβουλίων στο Παρίσι αποφάσισε ότι οι συμβολικοί βαθμοί θα λειτουργούν μόνο υπό της Μεγάλης Στοάς κάθε χώρας ενώ τα Ύπατα Συμβούλια θα έχουν την εξουσία επί των υπολοίπων βαθμών 4ο -33ο .

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
John Mandleberg, Rose Croix Essays
ACF Jackson, Rose Croix
A. de Hoyos- S. Brent Morris, Commited to the Flames
R.F. Gould, A Concise History of Freemasonry
Aνδρέα X. Ριζόπουλου, Φιλέλληνες και Έλληνες Τέκτονες το 1821 (εκδ. Τετρακτύς)
Aνδρέα X. Ριζόπουλου, Ελληνικό τεκτονικό εγχειρίδιο (εκδ. Τετρακτύς)

πηγή:http://supremecouncil33.blogspot.com/