Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ


Τα «Αρχαία καθήκοντα» συμπεριελήφθησαν στα Τεκτονικά Συντάγματα του Anderson, που εκδόθηκαν το 1723 στο Λονδίνο.

Σήμερα, έχουν καθαρά ιστορική σημασία, αφού αρκετά σημεία του δεν ανταποκρίνονται στην σημερινή εποχή.Κάθε Τεκτονικό Τάγμα σήμερα, έχει εκδώσει Κανονισμούς προσαρμοσμένους στην σύγχρονη εποχή. Τα «Αρχαία καθήκοντα» μεταδίδουν παρ'όλα αυτά, και σήμερα, το πνεύμα ηθικής που πρέπει να διέπει έναν Τέκτονα.
Και, αφενός μεν οι «εσωτερικέςδιδασκαλίες» και τα «Τυπικά» ενός αυθεντικού Μυητικού Οργανισμού, που δημιουργήθηκαν για να υπηρετήσουν αιώνιες αξίες οφείλουν, για τον σκοπό αυτό, να μένουν αναλλοίωτα, αφετέρου δε οι Κανονισμοί οφείλουν να προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή, για να έχουν την δυναμική της αποτελεσματικής εφαρμογής.
Με γνώμωνα τα παραπάνω, παρουσιάζουμε σήμερα το κείμενο των «Αρχαίων Καθηκόντων» με σκοπό να μπορέσει ο μελετητής να μεταφερθεί νοερά στο πνεύμα εκείνο που διήπε τα πρώτα χρόνια του Τεκτονισμού.


Περιεχόμενα
1.  Περί του Θεού και της Θρησκείας.
2.  Περί της ανώτερης και κατώτερης αστικής Διοίκησης.
3.   Περί των Στοών.
4.   Περί των Διδασκάλων, Εποπτών, Εταίρων και Μαθητών.
5.  Περί της διευθύνσεως της Τέχνης κατά την Εργασία.
6.   Περί της συμπεριφοράς, δηλαδή:
α. Μέσα στην Στοά, όταν είναι συγκροτημένη.
β. Αφού κλείσει η Στοά και οι Αδελφοί δεν έχουν εξέλθει.
γ. Όταν οι Αδελφοί συναντώνται δίχως ξένους, αλλά όχι σε Στοά.
δ. Παρουσία ξένων μη Τεκτόνων.
ε. Στην οικία και στους γειτονικούς χώρους.
στ. Προς έναν άγνωστο Αδελφό.
Ο Τέκτονας υποχρεούται λόγω της ιδιότητας του να υπακούει στον ηθικό νόμο· και, εάν κατανοεί ορθώς την Τέχνη, δεν θα είναι ποτέ ένας ηλίθιος άθεος, ούτε ένας ακόλαστος άθρησκος. Όμως, αν και στους αρχαίους καιρούς οι Τέκτονες ήσαν υποχρεωμένοι, σε κάθε Χώρα, να ανήκουν στην θρησκεία αυτής της Χώρας, ή αυτού του Έθνους, όποια και αν ήταν αυτή, σήμερα, εκτός των άλλων, θεωρείται καταλληλότερο να τους υποχρεώνουμε μονάχα σε εκείνη την Θρησκεία όπου συναντώνται όλοι οι άνθρωποι, αφήνοντάς τους τις ιδιαίτερες γνώμες τους· δηλαδή να είναι άνθρωποι καλοί και ειλικρινείς, ή άνθρωποι με τιμή και εντιμότητα, όποιες και αν είναι οι διομολογήσεις ή οι δοξασίες που μπορεί να τους διακρίνουν μεταξύ τους· συνεπώς ο Τεκτονισμός καθίσταται το κέντρο Ενότητας και το μέσο για την επίτευξη ειλικρινούς φιλίας μεταξύ ανθρώπων που διαφορετικά θα παρέμεναν για πάντα μακρινοί
.
Ο Τέκτονας είναι ένας ειρηνικός υπήκοος των αστικών εξουσιών, οπουδήποτε κατοικεί ή εργάζεται, και δεν πρέπει ποτέ να εμπλέκεται σε μηχανουργίες ή συνομωσίες εναντίον της ειρήνης και της ευημερίας του Έθνους, ούτε να συμπεριφέρεται ακατάλληλα προς τους κατώτερους Αξιωματούχους· επειδή ο Τεκτονισμός υπέστη πάντοτε βλάβες από τους πολέμους, τις σφαγές και τις διαταράξεις της τάξης, οι αρχαίοι Βασιλείς και Πρίγκηπες ήσαν πάντοτε διατεθειμένοι να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους της Τέχνης, λόγω της ηρεμίας και της νομιμοφροσύνης τους· γι' αυτό και πρακτικά αυτοί αποκρίνονταν στις στρεψοδικίες των εχθρών τους και προωθούσαν την τιμή της Αδελφότητας, που πάντοτε άνθιζε κατά τους χρόνους της ειρήνης. Έτσι ώστε, αν κάποιος Αδελφός στασιάσει κατά του Κράτους, δεν πρέπει να ενθαρρυνθεί στην εξέγερσή του, αλλά μάλλον να θρηνολογηθεί ως δυστυχής άνθρωπος· και εάν δεν καταδικασθεί για άλλο έγκλημα, έστω και εάν η νομιμόφρονων Αδελφότητα μπορεί και οφείλει να αποκηρύξει την εξέγερσή του και να μην δώσει δικαιολογία ή βάση για τον πολιτικό φθόνο των εκάστοτε κυβερνώντων, αυτός δεν μπορεί να αποβληθεί από την Στοά και ο δεσμός του παραμένει ακατάλυτος.
Στοά είναι ο τόπος, όπου συγκεντρώνονται και εργάζονται οι Τέκτονες· γι' αυτόν τον λόγο, αυτή η σύνοδος, ορθά οργανωμένη σε εταιρία Τεκτόνων, ονομάστηκε Στοά, και κάθε Αδελφός οφείλει να συμμετέχει σε μία και να υπόκειται στους κανόνες της και τις γενικές ρυθμίσεις της. Η Στοά είναι ιδιαίτερη ή γενική, και αυτό θα γίνει καλύτερα κατανοητό εάν κανείς συμμετέχει σε αυτήν, καθώς και μέσω των κανονισμών που αφορούν την γενική Στοά ή την Μεγάλη Στοά. Στους παλαιούς καιρούς, ούτε ο Διδάσκαλος, ούτε ο Εταίρος μπορούσαν να απουσιάσουν από την σύνοδο της Στοάς, ιδιαίτερα όταν είχαν κληθεί να παραστούν, δίχως να υποστούν αυστηρή αποδοκιμασία, εκτός και αν ο Διδάσκαλος και οι Επόπτες συνεπέραιναν ότι ο Αδελφός είχε εμποδιστεί από κάποιον πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Τα πρόσωπα που γίνονται δεκτά ως μέλη μιάς Στοάς πρέπει να είναι άνθρωποι καλοί και ειλικρινείς, να έχουν γεννηθεί ελεύθεροι, να έχουν ώριμη ηλικία και να είναι διακριτικοί, να μην είναι σκλάβοι, ούτε γυναίκες, ούτε ανήθικοι ή σκανδαλώδεις άνθρωποι, αλλά να έχουν καλή φήμη.
Όλες οι προτιμήσεις μεταξύ των Τεκτόνων στηρίζονται αποκλειστικά στο πραγματικό τους κύρος και στην προσωπική τους αξία: και έτσι οι Εντολείς υπηρετούνται καλά, ώστε οι Αδελφοί δεν πρέπει να φοβούνται ότι η Βασιλική Τέχνη θα καταφρονηθεί· γιατί κανένας Διδάσκαλος ή Επόπτης δεν εκλέγεται λόγω αρχαιότητας, αλλά λόγω αξίας. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε αυτά τα πράγματα γραπτά και κάθε Αδελφός θα πρέπει να βρίσκεται στην θέση του και να εκπαιδεύεται για την ιδιόμορφη ζωή αυτής της Αδελφότητας: οι υποψήφιοι μπορούν να γνωρίζουν μόνον ότι κανείς Διδάσκαλος δεν μπορεί να αναλάβει έναν Μαθητή, αν δεν έχει επαρκείς απασχολήσεις γι' αυτόν, αν δεν είναι τέλειος νέος, εάν το σώμα του δεν έχει ακρωτηριασμούς ή τα ελαττώματα που μπορούν να τον καταστήσουν ανίκανο να μάθει την Τέχνη, να υπηρετεί τον Εντολέα του Διδασκάλου και να γίνει Αδελφός, έπειτα δε από τον απαιτούμενο χρόνο Εταίρος της Τέχνης, όταν θα έχει υπηρετήσει επί τόσα έτη όσα απαιτεί το έθιμο της Χώρας· και εάν δεν προέρχεται από έντιμους γονείς· και έτσι, εάν έχει και άλλα προσόντα, θα μπορεί να φτάσει στην τιμή να γίνει Επόπτης, έπειτα δε ο Διδάσκαλος της Στοάς, ο Μεγάλος Επόπτης ή ακόμα και ο Μεγάλος Διδάσκαλος όλων των Στοών, ανάλογα με την αξία του.Κανείς Αδελφός δεν μπορεί να είναι Επόπτης, εάν δεν έχει πραγματώσει τον ρόλο του Εταίρου της Τέχνης, ούτε Διδάσκαλος, αν δεν έχει λειτουργήσει ως Επόπτης, ούτε Μεγάλος Επόπτης εάν δεν υπήρξε ο Διδάσκαλος Στοάς, ούτε Μεγάλος Διδάσκαλος εάν δεν υπήρξε Εταίρος της Τέχνης πριν από την εκλογή του, και εάν δεν είναι ευγενικής καταγωγής ή εάν δεν είναι ευγενής με τους πιο υψηλούς τρόπους ή έξοχος λόγιος, ή πρωτότυπος αρχιτέκτονας ή άλλου είδους καλλιτέχνης, προερχόμενος από έντιμους γονείς, και αν δεν θεωρείται ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας κατά την γνώμη των Στοών. Και για την καλύτερη, πιο ευχερή και πιο έντιμη εκτέλεση ενός τέτοιου αξιώματος, ο Μεγάλος Διδάσκαλος έχει την εξουσία να επιλέγει τον δικό του Εντεταλμένο Μεγάλο Διδάσκαλο, ο οποίος πρέπει να είναι, ή να υπήρξε προηγουμένως, Διδάσκαλος μιας ιδιαίτερης Στοάς, και έχει το προνόμιο να δρα όπως μπορεί να δρα ο Μεγάλος Διδάσκαλος, ο προϊστάμενος του, εκτός και αν ο εν λόγω προϊστάμενος είναι παρών ή ασκεί την εξουσία του δι' επιστολής. Αυτοί οι Ρυθμιστές ή Κυβερνήτες ύπατοι και υφιστάμενοι της αρχαίας Στοάς, πρέπει να υπακούονται στην σφαίρα δράσης τους από όλους τους Αδελφούς σύμφωνα με τα αρχαία καθήκοντα και τους κανονισμούς, με κάθε ταπεινοφροσύνη, σεβασμό, αγάπη και ζήλο.
Όλοι οι Τέκτονες πρέπει να εργάζονται έντιμα κατά τις ημέρες της εργασίας, έτσι ώστε να μπορούν να ζούν αξιοπρεπώς κατά τις γιορτινές μέρες· πρέπει δε να τηρείται και ο χρόνος που έχει ορισθεί από τον νόμο της Χώρας, ή έχει επιβεβαιωθεί από το έθιμο. Ο πιο ειδικός από τους Εταίρους της Τέχνης πρέπει να επιλεγεί ή να ονομασθεί Διδάσκαλος ή Επόπτης του έργου των εντολέων· πρέπει να αποκαλείται Διδάσκαλος από εκείνους που εργάζονται κάτω από αυτόν. Οι άνθρωποι της Τέχνης πρέπει να αποφεύγουν κάθε κακιά γλώσσα και να μην αποκαλούνται μεταξύ τους με κάποιο αξιοκαταφρόνητο όνομα, παρά μόνον Αδελφός ή Εταίρος· πρέπει να είναι ευγενικοί μεταξύ τους τόσο εντός όσο και εκτός της Στοάς. Ο Διδάσκαλος, συνειδητοποιώντας την ικανότητά του, θα διεξαγάγει την εργασία του εντολέα κατά τον πιο έλλογο τρόπο και θα χρησιμοποιεί με πιστότητα τα υλικά του εντολέα, σαν να ήταν δικά του· ούτε θα δώσει στον οποιοδήποτε Αδελφό ή Μαθητή μισθό ανώτερο από αυτόν που πραγματικά αξίζει. Τόσο ο Διδάσκαλος όσο και οι Τέκτονες, λαμβάνοντας τον ορθό μισθό τους, πρέπει να είναι πιστοί στον εντολέα και να εκτελούν έντιμα την εργασία του, τόσον όσον αφορά τα μέτρα όσον και τα ημερομίσθια· δεν πρέπει να εργάζονται με βάση τα μέτρα, όταν ακόμα συνηθίζεται να εργάζονται με τα ημερομίσθια. Κανείς δεν πρέπει να εκδηλώνει φθόνο για την ευημερία ενός Αδελφού, ή να τον παραγκωνίζει, ή να τον κάνει να χάσει την εργασία του, εάν αυτός είναι ικανός να την εκτελέσει· κανείς δεν μπορεί να τελειώσει την εργασία ενός άλλου προς όφελος του εντολέα, εάν δεν έχει πλήρη συνείδηση των προγραμμάτων και των σχεδίων εκείνου ο οποίος την ξεκίνησε. Όταν ένας Εταίρος της Τέχνης επιλέγεται ως Επόπτης της εργασίας κάτω από έναν Διδασκάλο, πρέπει να είναι πιστός και στον Διδάσκαλο και στους Εταίρους, οφείλει δε να εποπτεύει επιμελώς την εργασία κατά την απουσία του Διδασκάλου προς όφελος του εντολέα· και οι Αδελφοί οφείλουν να τον υπακούουν. Όλοι οι εργαζόμενοι Τέκτονες θα λάβουν τον μισθό τους υπάκουα, δίχως παράπονα και δίχως εξεγέρσεις, και δεν θα αφήσουν τον Διδάσκαλο πριν ολοκληρωθεί το

έργο. Ο νεότερος Αδελφός πρέπει να εκπαιδευθεί κατά την εργασία, για να αποφευχθεί η σπατάλη των υλικών λόγω απειρίας και προκειμένου να μεγαλώσει και να διατηρηθεί εντός της αδελφικής αγάπης. Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εργασία, πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Μεγάλη Στοά. Κανένας εργάτης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις καθαυτό εργασίες του Τεκτονισμού, ούτε και οι Ελεύθεροι Τέκτονες θα μπορέσουν ποτέ να εργασθούν με εκείνους που δεν είναι ελεύθεροι, εκτός και εάν υπάρχει επείγουσα ανάγκη· ούτε και μπορούν να διδάξουν στους εργάτες και στους μη αποδεκτούς Τέκτονες, όπως οφείλουν να διδάξουν έναν Αδελφό ή έναν Εταίρο.
Δεν πρέπει να δημιουργείτε ιδιαίτερες επιτροπές ή χωριστές συζητήσεις δίχως την συγκατάθεσή του Διδασκάλου, δεν πρέπει να ασχολείστε με οποιοδήποτε άκαιρο ή απρόσφορο θέμα, ούτε και να διακόπτετε τον Διδάσκαλο ή τους Επόπτες, ή τον οποιονδήποτε Αδελφό ο οποίος ομιλεί με τον Διδάσκαλο: Να μην ασχολείστε με θέματα γελοία ή ευτράπελα, όταν η Στοά ασχολείται με άλλα σοβαρά και επίσημα θέματα. Να μην χρησιμοποιείτε καμία ακατάλληλη γλώσσα με το οποιοδήποτε πρόσχημα· αλλά να αποτείνετε την πρέπουσα ευλάβεια προς τον Διδάσκαλό σας, τους Επόπτες, τους Εταίρους, και να τους περιβάλλετε με σεβασμό. Εάν απαγγελθεί η οποιαδήποτε κατηγορία, ο Αδελφός που βρέθηκε ένοχος πρέπει να αποδεχθεί την κρίση και την απόφαση της Στοάς, που είναι ο αρμόδιος και ικανός δικαστής όλων αυτών των αντιδικιών (εκτός και εάν εφεσιβάλλετε την απόφαση στην Μεγάλη Στοά) και ενώπιον της οποίας πρέπει να κατατίθενται οι κατηγορίες, εκτός και εάν δεν πρέπει να διακοπεί η εργασία του εντολέα, περίπτωση κατά την οποία θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις· αλλά δεν πρέπει να προσφεύγετε στην δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τον Τεκτονισμό, δίχως απόλυτη ανάγκη που θα αναγνωρισθεί ως τέτοια από την Στοά.
Μπορείτε να διασκεδάσετε με αθώα ευθυμία, συμπεριφερόμενοι ο ένας στον άλλον κατά το χάρισμά σας, αλλά αποφεύγοντας κάθε υπερβολή, ή το να ωθήσετε τον οποιοδήποτε Αδελφό να φάει ή να πιει πέρα από την τάση του, ή να τον εμποδίσετε να φύγει όταν τον καλούν οι περιστάσεις, ή να κάνετε ή να πείτε κάτι το προσβλητικό, ή κάτι που θα μπορούσε να εμποδίσει την εύκολη και ελεύθερη συζήτηση· γιατί αυτό θα διατάρασσε την αρμονία μας και θα αποθάρρυνε τις αξιέπαινες προτεινόμενες υπηρεσίες μας. Γι' αυτό ούτε πείσματα ούτε προσωπικά θέματα μπορούν να εισαχθούν μέσα από την θύρα Στοάς, πολλώ μάλλον οποιαδήποτε θέματα που αφορούν την Θρησκεία, ή τα Έθνη ή την πολιτική του Κράτους, διότι εμείς, ως Τέκτονες, ανήκουμε μονάχα στην προαναφερθείσα Συμπαντική Θρησκεία· επιπλέον προερχόμαστε από όλα τα Έθνη, τις Γλώσσες, τις Καταγωγές και τα Ιδιώματα και είμαστε αντίθετοι προς όλες τις πολιτικές, διότι αυτό που δεν έφερε ποτέ ευημερία στην Στοά, δεν θα μπορούσε ποτέ να την φέρει. Αυτό το καθήκον το εξουσιάζουμε και το τηρούμε

πάντοτε αυστηρά· ιδιαίτερα, όμως, από την εποχή της Μεταρρύθμισης στην Βρετανία, ή από την εποχή της αντιγνωμίας και της αποσκίρτισης αυτών των Εθνών από την κοινότητα της Ρώμης.
Οφείλετε να χαιρετάτε ο ένας στον άλλον κατά τρόπο ευγενικό, όπως έχετε διδαχθεί, αποκαλούμενοι μεταξύ σας Αδελφοί, παρέχοντας αμοιβαία οδηγίες που μπορούν να είναι χρήσιμες, δίχως να σας βλέπουν ή να σας ακούν άλλοι, και δίχως να επιβάλλεται ο ένας επί του άλλου ή δίχως να εκφράζετε λιγότερο σεβασμό από τον οφειλόμενο προς κάθε Αδελφό, σαν να μην ήταν Τέκτονας. Διότι όλοι οι Τέκτονες, ως Αδελφοί, είναι στο ίδιο επίπεδο, παρόλο που ο Τεκτονισμός δεν αφαιρεί από τον άνθρωπο εκείνη την τιμή που απολάμβανε προηγουμένως· μάλλον αυξάνει αυτήν την τιμή, ιδιαιτέρως εάν αυτός θα την αξίζει εκ μέρους της Αδελφότητας, διότι οφείλεται τιμή σε αυτόν στον οποίο αρμόζει, πρέπει δε να αποφεύγουμε τους κακούς τρόπους.
Θα είστε προσεκτικοί ως προς τους λόγους σας και την συμπεριφορά σας, προκειμένου ο πιο έμπειρος ξένος να μην μπορεί να ανακαλύψει ή να βρει αυτό που δεν του αρμόζει να μάθει· και κάποιες φορές θα πρέπει να εκτρέψετε μια συζήτηση και να την διαχειριστείτε με σύνεση χάριν της τιμής της σεπτής Αδελφότητας.

Πρέπει να δράτε όπως αρμόζει σε ένα λογικό και συνετό άνθρωπο· ιδιαιτέρως να μην αφήσετε την οικογένειά σας, τους φίλους και τους γείτονες σας, να γνωρίσουν τα όσα αφορούν την Στοά, δηλαδή πρέπει να προστατεύσετε με πολύ σύνεση την τιμή σας και την τιμή της αρχαίας Αδελφότητας, για λόγους που δεν αναφέρονται εδώ. Πρέπει επίσης να προστατεύσετε την υγεία σας αποφεύγοντας να διασκεδάζετε επί μακρόν ή πολύ μακριά από την οικία σας, από την στιγμή που πέρασε η ώρα της συνεδρίας της Στοάς, καθώς επίσης και αποφεύγοντας και την λαιμαργία και την μέθη, προκειμένου οι οικογένειές σας να μην παραμεληθούν ή προσβληθούν, ούτε κι εσείς να χάσετε την ικανότητα για εργασία.
Θα τον εξετάσετε με προσοχή, συμπεριφερόμενοι σύμφωνα με μια μέθοδο σύνεσης, προκειμένου να μην παγιδευτείτε από έναν αδαή υποκριτικό διεκδικητή, τον οποίο θα πρέπει να απορρίψετε με καταφρόνηση και χλεύη αποφεύγοντας να κάνετε το οποιοδήποτε σημείο αναγνώρισης.


Εάν, όμως, βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για έναν αληθινό και αυθεντικό Αδελφό, θα πρέπει κατά συνέπεια να τον σεβαστείτε· και αν αυτός βρίσκεται σε ανάγκη, οφείλετε να τον βοηθήσετε, όσο μπορείτε, ή να τον κατευθύνετε εκεί από όπου μπορεί να έρθει η βοήθεια. Μπορείτε να τον απασχολήσετε για κάποιες ημέρες εργασίας, ή να του δώσετε συστάσεις προκειμένου να προσληφθεί.
Δεν είστε, όμως, υποχρεωμένοι να κάνετε πράγματα πέρα από τις δυνατότητές σας, απλά πρέπει να προτιμήσετε έναν πτωχό Αδελφό, που είναι ανθρώπος καλός και ειλικρινής, πριν από οποιοδήποτε άλλο φτωχό άτομο που βρίσκεται στις ίδιες περιστάσεις.
Τελικά, όλα αυτά τα καθήκοντα οφείλετε να τα τηρείτε, καθώς επίσης και εκείνα που θα σας μεταδοθούν δι' άλλης οδού, καλλιεργώντας την αδελφική αγάπη, τον θεμέλιο λίθο και τον λίθο της αψίδας, το αμμοκονίαμα και την δόξα αυτής της αρχαίας Αδελφότητας, αποφεύγοντας όλες τις αντεγκλήσεις και τις αντιδικίες, όλες τις κακολογίες και τις συκοφαντίες, μη επιτρέποντας στους άλλους να δυσφημίσουν τον οποιοδήποτε έντιμο Αδελφό, αλλά υπερασπιζόμενοι τον χαρακτήρα του δίνοντάς του τις καλύτερες εργασίες σύμφωνα με τα όσα σας επιτρέπει η τιμή σας και η ασφάλειά σας, και τίποτε άλλο. Και, εάν κάποιος σας προκαλέσει βλάβη, οφείλετε να αποτανθείτε στην Στοά σας ή στην Στοά του, και, κατόπιν, να προσφύγετε στην Μεγάλη Στοά κατά τις τριμηνιαίες συνόδους, και έπειτα στην ετήσια Μεγάλη Στοά, όπως προβλέπει το αρχαίο αξιέπαινο έθιμο των προγόνων μας σε κάθε Έθνος· δεν θα πρέπει να προβείτε σε νομική δίκη, εκτός και εάν δεν μπορεί να λυθεί με άλλο τρόπο η περίπτωσή σας, και πρέπει να αφεθείτε υπομονετικά στην έντιμη και φιλική συμβουλή του Διδασκάλου και των Εταίρων, διότι αυτοί επιθυμούν να αποφευχθεί η παρουσία σας σε δίκη ενάντια ξένων και θα προτρέπουν να επιταχύνετε την πορεία της δικαιοσύνης, έτσι ώστε να υπηρετήσετε κατ' αυτόν τον τρόπο καλύτερα τα συμφέροντα του Τεκτονισμού με καλύτερο ζήλο και επιτυχία· όμως, όσον αφορά τους Εταίρους ή τους Αδελφούς προς κρίση, ο Διδάσκαλος και οι Αδελφοί θα πρέπει να προσφέρουν ευγενικά την διαμεσολάβησή τους, που θα πρέπει να τους έχει ανατεθεί με αναγνώριση από τους αντιπάλους Αδελφούς, και εάν αυτή η υποταγή δεν είναι εφαρμόσιμη, θα μπορέσουν να διεξάγουν την δίκη τους ή να διεκδικήσουν το δίκιο τους, δίχως εχθρότητα και δίχως οργή (όχι με τον κοινό τρόπο) κάνοντας ή αποφεύγοντας όλα όσα θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την αδελφική αγάπη, και οι καλές εργασίες πρέπει να ανανεωθούν και να συνεχισθούν· ώστε όλοι να μπορέσουν να δουν την ευεργετική επίδραση του Τεκτονισμού, όπως έχουν κάνει όλοι οι πραγματικοί Τέκτονες από την αρχή του κόσμου και όπως θα κάνουν και έως το τέλος του χρόνου.
Αμήν, γένοιτο!

πηγή: