Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Εγκόλπιον του Τέκτονος


Αγαθοεργία, Καθήκοντα προς τον Πλησίον, Καθήκοντα προς τους Αδελφούς, Καθήκοντα προς το Τάγμα. Διαβάστε αυτά και πολλά άλλα  στο Εγκόλπιο του Τέκτονος
(πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σύγγραμμα σε pdf format