Εγκόλπιον του Τέκτονος


Αγαθοεργία, Καθήκοντα προς τον Πλησίον, Καθήκοντα προς τους Αδελφούς, Καθήκοντα προς το Τάγμα. Διαβάστε αυτά και πολλά άλλα  στο Εγκόλπιο του Τέκτονος
(πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σύγγραμμα σε pdf format

Copyright © 2013 tektonismos.blogspot