Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Βοήθεια στο δοκιμαζόμενο λαό της ΙαπωνίαςΤο Αγαθοεργό Σώμα της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία προκειμένου να βοηθήσει το δοκιμαζόμενο λαό της Ιαπωνίας. Συγκεκριμένα κάλεσε τους αδελφούς να προσφέρουν όποιο ποσό μπορούν προκειμένου να δοθούν για να καλύψουν κάποιες ανάγκες του Ιαπωνικού λαού.