Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Σκωτικός Τύπος στην ΕΜΣτΕΠροσφάτως ξεκίνησε στην Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος η λειτουργία Στοάς η οποία θα συνεδριάζει  σύμφωνα με το Σκωτικό Τυπικό.
Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση από την πλευρά της ΕΜΣτΕ προς τους αδελφούς που θέλουν να γνωρίσουν , πέρα από το Emulation (Αγγλικό Τυπικό) και μια άλλη  διάσταση του Τεκτονισμού.