Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Έφυγε ο JEAN-CLAUDE Bosquet
Στις 27 Απριλίου έφυγε από τη ζωή ο JEAN-CLAUDE Bosquet, πρώην Μεγάλος Θησαυροφύλακας της Κανονικής Μεγάλης Στοάς του Βελγίου.
Ο αδ JEAN-CLAUDE Bosquet , Σεβάσμιος της Στοάς Loge La Parfaite Amitié n°11 ήταν ένας εξαιρετικά δραστήριος Τέκτονας ο οποίος είχε τιμηθεί με το Μετάλλιο της Τιμής .
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Hôpital Assistance Belgique (Νοσοκομείου Βοήθειας του Βελγίου) και Γενικός Γραμματέας.