Κυριακή, 6 Μαΐου 2012

Τεκτονισμός και πολιτική - Η άποψη ενός φίλου


(Σημ blog:Παραθέτουμε κείμενο που μας έστειλε φίλος του blog , σχετικά με μια παλαιότερη ανάρτηση που αναφέρονταν στον Τεκτονισμό και την πολιτική.
Το παραθέτουμε αυτούσιο και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το φίλο που μοιράστηκε μαζί μας τις σκέψεις του.)

Φιλτ. αδ.
Αναρτήθηκε στην έγκριτη ιστοσελίδα σου στις 25/04 υπο τον τίτλο "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΙΣΟΤΗΣ - ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ" υπό την γραφίδα του αδ. Δημόδοκου το εξής χωρίο:
Η φράση ότι
<<Ο Τεκτονισμός δεν ασχολείται με την πολιτική>>
 
είναι μια (ας μου επιτρέψετε την έκφραση) μεγάλη, 
 
αναχρονιστική και εκτός πραγματικότητας   ΜΠΟΥΡΔΑ.
Με όλο τον σεβασμό στην γνώμη σου νομίζω πως υπάρχει μία σύγχυση. Κανείς ποτέ δεν είπε πως ο Τεκτονισμός δεν ασχολείται με την πολιτική αλλά ότι απαγορεύεται ρητώς η εντός της Στοάς πολιτική συζήτηση. Εδώ θα πρέπει να προσδώσουμε την σωστή έννοια στην επίμαχη λέξη (πολιτική) και να την προσεγγίσουμε με την αρχαία ελληνική σημασία που έδινε προτεραιότητα στην συμμετοχή του πολίτη στα κοινά (πολιτικό όν) και την ορθή και συνετή διακυβέρνηση της πόλεως και να μην τη συγχέουμε με την σύγχρονη πολιτική συζήτηση και ενασχόληση που αρκείται σε ρηχή προσκόλληση σε κομματικές και προσωπικές επιλογές που έχουν μοναδικό κριτήριο την ιδιοτελή ικανοποίηση ατομικών συμφερόντων.   
Αντιγράφω από το βιβλίο "Τα αρχαία καθήκοντα - Τα αρχαία Landmarks" του Κωνσταντίνου Διμελή σελ 28: (οι υπογραμμίσεις και τα κεφαλαία είναι δικά μου)
 "...ούτε να λέγετε τίποτα το οποίον δύναται να προσβάλη ή να διαταράξη μίαν ειρηνική και ελευθέραν συζήτησιν, διότι τούτο θα διέλυε την ομόνοια μας και θα εματαίωνε τας αξιεπαίνους προθέσεις μας. Ως εκ τούτου προσωπικά πάθη ή ιδιωτικαί διενέξεις δεν πρέπει να ΔΙΕΡΧΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΘΥΡΑΝ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ, ούτε - κατά μείζονα λόγον - θρησκευτικαί, εθνικαί ή πολιτικαί συζητήσεις."  και συνεχίζει στην σελίδα 72 με επεξηγηματικά σχόλια:
"....Σε τόσες και τόσες ένδοξες επαναστάσεις, σε τόσα και τόσα απελευθερωτικά κινήματα, πλείστοι Τέκτονες πήραν μέρος και θέση, και πολλοί ήρωες της ιστορίας είχαν την ιδιότητα του Τέκτονος. Η ΣΤΟΑ ΟΜΩΣ ΣΑΝ ΣΤΟΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ  Σ'ΑΥΤΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.
Για να γίνει καθαρό το κεφάλαιο αυτό και κατανοητό πρέπει κανείς να ψηλαφίσει και να γευθεί το πνεύμα του και όχι να σταθεί στο ψιλό γράμμα. Εφ'όσον  η Στοά  είναι σύνολο ανθρώπων διαφόρων πολιτικών ή θρησκευτικών φρονημάτων, διαφόρου κοινωνικής τάξεως, γλώσσης φυλής κ.λ. και εφ'όσον βασική επιδίωξη του Τεκτονισμού είναι η συναδέλφωση, που οικοδομείται πάνω στην ανοχή, δεν είναι επιτετραμμένο σ'ένα Τέκτονα να μετέχει σε πολιτικές συζητήσεις ή θρησκευτικές, που μπορούν να πληγώσουν έναν αδελφό ή να περιορίσουν την ατομική ελευθερία του άλλου. Η Στοά δεν μπορεί να προσδεθεί στο ένα ή στο άλλο πολιτικό πρόγραμμα και προσπαθεί να στέκεται και πρέπει να στέκεται πάνω απ'όλες τις αντίμαχες θέσεις, ακριβώς γιατί είναι υπερκομματική κοινότης, που βλέπει τις οποιεσδήποτε διαφορές - χρώμα, φυλή, θρησκεία, πολιτική τάξη, κοινωνική τάξη κ.λ. - απλώς σαν μορφές, εκδηλώσεις της ζωής και προσπαθεί κατά το δυνατόν να τις υποτάξει στο αίτημα της αδελφότητος"
Φιλτ.αδ.
   Έκανα χρήση των αρχαίων landmarks στηριζόμενος στην καθολική αποδοχή όλων πως δεν χωρούν εύκολοι νεωτερισμοί στο Τυπικό μας (κανόνες - λεκτικό - διάκοσμος - κοσμήματα)  αφού οι εμπνευστές του στηρίχθηκαν σε θεουργικά δεδομένα, δονήσεις, έκλυση ενέργειών κ.λ.π.
Εκ των άνωθεν νομίζω συνάγεται καθαρά πως η όποια απαγόρευση αφορά καθαρά και μόνο τον ιερά καθαγιασμένο χώρο του Τεκτονικού Ναού και πως η φράση
<<Ο Τεκτονισμός δεν ασχολείται με την πολιτική>> αφορά έναν νεολογισμό στο επίπεδο της αυτοάμυνας του Τάγματος απέναντι στις κατηγορίες περί ραδιουργίας, συμμετοχής και επηρεασμού - με συνομωσιολογικό περιεχόμενο -  της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας μας.
ΝΑΙ στον πολιτικοποιημένο Διδάσκαλο Τέκτονα που έχοντας βαρύ το χρέος της ευθύνης προσφοράς προς την κοινωνία θα εμπλακεί στα κοινά, ΟΧΙ  στον καιροσκόπο -ους, που θα χρησιμοποιήσουν την Στοά ως όχημα των ποταπών επιδιώξεών τους, ΟΧΙ στον Τέκτονα που δεν εδιδάχθει να αφήσει "τα μέταλλα έξωθεν της θύρας της Στοάς" και θα μολύνει με τα εθνικοφυλετικογηπεδικά πάθη του την, με αγνά και υψηλής ποιότητας ιδεώδη, ψυχικά ενεργειακή άλυσο των αδελφών μας.
Σε ευχαριστώ για την κατανόηση και την ανοχή