Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΕΜΣτΕ – Εγκρίθηκε ομόφωνα η είσοδος του Μουσείου του Φοίνικα Κέρκυρας στην Ομοσπονδία των Τεκτονικών Μουσείων AMMLA
Την περίοδο 4 έως 8 Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε εις το ROSENAU της Αυστρίας η ετήσια συνάντηση των μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των τεκτονικών Μουσείων AMMLA , υπό την αιγίδα του αντίστοιχου Μουσείου της Αυστρίας και της Μεγάλης Στοάς της Αυστρίας.

Στο συνέδριο στο οποίο εκπροσωπήθηκαν 15 Ευρωπαϊκές (αλλά και Αμερικανικές) Μεγάλες Στοές και μουσεία ενεκρίθη ομόφωνα , η είσοδος εις την οργάνωση του Μουσείου του Φοίνικα Κέρκυρας (ο οποίος εργάζεται από το 2007 υπό την αιγίδα της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος) και είναι ο μόνος Ελληνικός τεκτονικός φορέας που συμμετέχει εις την οργάνωση αυτή. Σημειώνετε πως ο Φοίνιξ Κέρκυρας , η αρχαιότερη στοά της Ελλάδος (ιδρύθηκε το 1818) λειτουργεί από το 2006 το μοναδικό τεκτονικό μουσείο εις τον Ελλαδικό χώρο , το οποίο στεγάζεται εις το ιδιόκτητο κτήριο της στοάς στην Κέρκυρα.

Το τεκτονικό μουσείο του Φοίνικα και την Εθνική Μεγάλη Στοά εκπροσώπησε στο συνέδριο της Αυστρίας ο έφορος του μουσείου και Μέγας Έφορος Μουσείου και Βιβλιοθήκης της Εθνικής Μεγάλης Στοάς  αδ. Σ. Α.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φοίνικα κα το μουσείο μπορείτε να λάβετε είτε από τις ιστοσελίδες του Φοίνικα και της Εθνικής Μεγάλης Στοάς ,είτε από την ιστοσελίδα της ομοσπονδίας AMMLA.

Μέλη της AMMLA είναι:
Belgian Museum of Freemasonry
Biblioteca Pública Arús-SPAIN
Bibliothèque Grand Orient de FRANCE
CEDOM – MADOC Brussels BELGIUM
Centro Ibérico de Estudios Masonicos (CIEM) SPAIN
Cultureel Maçonniek Centrum The Netherlands
Deutsches Freimaurermuseum   GERMANY
FONDATION BIBLIOTHECA MASONICA AUGUST BELZ
GL d'Italie des A.L.A.M. Obedience de Piazza del Gesù
GL of Scotland
GL de France Musée-Archives-Bibliothèque France
GLNF – Musée France
Le Centre Régional d'Etudes Francmaconniques Paris – Bucarest   - ROMANIA
Libraray and Museum of Freemasonry London GB
Library Reg.Grand Lodge of ITALY
Library RGLB Belgium
Masonic Library and Museum of Pennsylvania USA
Masonic Library New York
Masonic Museum Iceland
MASONIC MUSEUM "Phoenix of Corfu" National G.L. of Greece
Musée-archives-bibliothèque Grand Orient de FRANCE
Museum Austria Schloss Rosenau
Museum of the Norwegian Order of Freemansons Norway
Museum SWEDEN
National Museum of HUNGARY
Suprême Conseil de FRANCE
The Grand Lodge of Finland - Museum
The Romanian Independent Center for Esoteric Studies
Masonic Museum Portugal
Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani - Servizio Bibliotheca
Masonic Library of the University of Poznan - Poland