Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Άνοιγμα των Άγγλων Τεκτόνων προς το κοινό
Ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας , Δούκας του ΚΕΝΤ, κάλεσε τους αδελφούς , στα πλαίσια της προετοιμασίας για τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 300 χρόνια από την ίδρυση της ΗΜΣτΑ, να υιοθετήσουν μια πιο εξωστρεφή πολιτική προς την κοινωνία .


Έτσι στις 8 Ιουνίου , το Τεκτονικό Μέγαρο του Sulisbury, άνοιξε τις πύλες του στο κοινό. Πάνω από 260 εκπρόσωποι του τύπου αλλά και κοινωνικών φορέων πέρασαν από το Μέγαρο και ενημερώθηκαν για τον Τεκτονισμό και την κοινωνική του δράση και διάσταση.

πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων