Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο διά την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:.


Την Τρίτη 6η Ιανουαρίου 2014, πολυμελής αντιπροσωπία του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο διά την Ελλάδα του Α:.Α:.Σ:.Τ:. με επικεφαλής τον Ανθύπατο Μέγα Ταξιάρχη παρευρέθη εις την εγκατάσταση Νέων Αρχών του εν Ζακύνθω Υπερτάτου Περιστυλίου «Αστήρ της Ανατολής» το οποίο εργάζεται εκεί με από ετών κατόπιν ειδικής συμφωνίας των εν Ελλάδι και Κύπρω Υπάτων Συμβουλίων. Κατά την προσφώνησή του ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης ανέγνωσε επιστολή του Υπλατου Μεγάλου Ταξιάρχου Κραταιοτάτου αδελφού Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως: 

Προς το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο διά την Κύπρον

Κραταιότατε Ύπατε Μεγάλε Ταξιάρχα, 

Προσφίλέστατοι Ημών αδελφοί,

Επί τη ευκαιρία της εγκαταστάσεως νέων αρχών του Υπερτάτου Περιστυλίου «Αστήρ της Ανατολής» υπό το αδελφό Ημών Ύπατο Συμβούλιο δια την Κύπρον επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω τις ακόλουθες σκέψεις μου:

Κατά τη χαρμόσυνη σημερινή εορτή, πρώτιστο ημών καθήκον είναι να στρέψωμεν ευγνώμονα τη σκέψη μας και να αποδώσωμεν την οφειλόμενη τιμή προς τους προπάτορές μας ιδρυτές των Εργαστηρίων του Σκωτικού Τεκτονισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο και δη στη νήσο της Ζακύνθου. Ο σπόρος τον οποίον έσπειραν δεν πήγε χαμένος. Χρέος δικό μας είναι να μην παύσουμε ούτε στιγμή και να συνεχίσουμε έκαστος διά πάντων και πάντες δι’ ενός εκάστου τη λαμπρή πορεία του Σκωτικού Τύπου. Η λειτουργία του Υμετέρου εν Ζακύνθω Περιστυλίου απετέλεσε μια ιδιαζούσης σημασίας και προφητικής χροιάς πράξη, η οποία εν τω καιρώ του ερέβους συνέσφιξε τας σχέσεις των δύο Υπάτων Συμβουλίων.

Kαλούμεθα να εργασθούμε με γνώμονα το υψηλό ηθικό όραμα του Σκωτικού Τύπου το οποίο είναι βαθύ βίωμα αρετής αλλά και δράσεως κατά του οιασδήποτε φύσεως αδίκου. Το οποίο όμως για όλους μας είναι και όραμα ελπίδων. Μην λησμονούμε ότι ο Σκωτικός Τύπος πιστεύει στα δημιουργικά αποθέματα του πνεύματος και συμβάλλει θετικά στο «δημιουργικό Γίγνεσθαι» της Οικουμένης. 

Σήμερα εντός του Ιερού τούτου της Φύσεως, τη ευδοκία των ηγητόρων του Τάγματος αναλάμπουν οι σπινθήρες της τεκτονικής ιστορίας και παράδοσης. Όμως εδώ στον ίδιο Ναό δικαιούμεθα να πούμε ότι απόψε «προησθάνθημεν τας φωνάς του μέλλοντος». Οι φωνές αυτές, φωνές ελπίδος αξίζει να ακουσθούν εις τον Ναόν, τον οποίον θέλωμεν να οικοδωμήσωμεν διά την αιωνιότητα. Οι στύλοι που θα στηρίξουν τη νέα αρχή για το επερχόμενο τεκτονικό έτος ας είναι η Ελευθερία, η Δικαιοσύνη, ο Ορθός Λόγος και η Αγάπη. Ας διδαχθώμεν ότι η ελευθερία και μάλιστα η ελευθερία της συνειδήσεως είναι ο κύριος σκοπός του Τάγματός μας. Ας διδαχθώμεν ότι η Δικαιοσύνη είναι ο κύριος σκοπός του βίου μας και το θεμέλιον πάσης ανθρωπίνης κοινωνίας. Η Ελευθερία δε και η Αγάπη ας καταστούν το αληθές Βασίλειον και ο Άγιος Τόπος τον οποίον καλούμεθα να κατακτήσουμε, ο Ναός τον οποίον οφείλωμεν να οικοδομήσωμεν. 

Εν συνεχεία, ο Ανθύπατος Μέγας Ταξιάρχης επέδωσε εις τον Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. του Υπ:. Συμβ:. του 33ο δια την Κύπρον τιμητική πλακέτα αποδεικτικό πολυετούς τεκτονικής συνεργασίας και ειλικρινούς εκτιμήσεως.

Εις την αντιφώνησίν του, ο Υπ:. Μεγ:. Ταξ:. του Υπ:. Συμβ:. του 33ο διά την Κύπρον αφού ευχαρίστησε δια του Ανθυπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου τον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο διά την Ελλάδα, απευθυνόμενος προς όλους τους παρισταμένους είπε «… είναι μακρά και ειλικρινής η σχέση που με συνδέει με τον φίλτατο Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη του Υπάτου Συμβουλίου δια την Ελλάδα Κραταιοτ:. Αδελφό Ραφαήλ Ντε Σιγούρα 33ο χωρίς την βοήθεια και υποστήριξη του οποίου σήμερα δεν θα γινόταν αυτή η συνεδρίασι, καθ’όσον το Υπερ:. Περιστύλιο Αστήρ της Ανατολής δεν θα λειτουργούσε». 

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που στην εγκατάσταση νέων αρχών του εν Ζακύνθω Υπερτάτου Περιστυλίου «Αστήρ της Ανατολής» παρευρίσκονται οι αρχές του εν Ελλάδι Υπάτου Συμβουλίου.

Της συνεδρίας επακολούθησε Δείπνον Ροδοσταύρων.

πηγή: http://supreme-council.gr/main/news.html