Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Μεγάλη Στοά των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της ΕλλάδοςΗ Μεγάλη Συνέλευση της «Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος και των Υπερποντίων Αυτής Στοών» θα γίνει το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014. Κατά την Μεγάλη Συνέλευση θα γίνει επανεγκατάσταση του Μεγάλου Διδασκάλου αυτής, Σεβτ.Αδ. Α.-Ι Μ, για μία ακόμη διετία, καθώς και ο διορισμός και η ένδυση των Μεγάλων Αξιωματικών της περιόδου Φεβρουαρίου 2014-Φεβρουαρίου 2015.


πηγή:http://www.markandmariner.gr