Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Το μήνυμα του Μεγάλου Ηγεμόνος του Μεγάλου Αυτοκρατορικού Συγκαθέδρου της Ελλάδος για το νέο έτος

  

Ιανουάριος  2014


  Άξιοι ιππότες μου, τον Μάιο του 2012, σας ζήτησα να με εμπιστευθείτε, για να εργασθώ, για την ανέλιξη του Τάγματός μας.

 Έχοντας ανανεωμένη την εμπιστοσύνη σας, ενεργώ και θα συνεχίσω να ενεργώ κατά τον αυτόν τρόπον, με ηπίους τόνους, γνωστού όντος, ότι λάθη δεν κάνει ποτέ, όποιος δεν κάνει τίποτα.

  Οι ενέργειές μου δεν έχουν παρεκκλίνει από τους Συνταγματικούς κανόνες, ούτε προτίθεμαι να κάνω χρήση των προβλεπομένων  εις αυτούς προνομίων του Μεγάλου Ηγεμόνος, για σκοπό διάφορο, από την καλώς εννοουμένη ωφέλεια του Τάγματος

 Οι άξιοι Ιππότες που ανέλαβαν, ή πρόκειται να αναλάβουν την διοίκηση του Συγκαθέδρου τους, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κατά την εξάσκηση της εξουσίας τους, σαφώς δεσμεύονται από τους Συνταγματικούς Κανόνες και φυσικά από τις άγραφες αλλά δοκιμασμένες παραδόσεις. Αυτό, υποχρεούνται να το μεταδώσουν σε όλα τα μέλη των, ώστε να γίνει συνείδησις από όλους.

 Βασικός στόχος, είναι να ασχοληθούμε ενεργά με την καλυτέρα λειτουργία των Εργαστηρίων μας.

 Προς τούτο, κατ’  αρχάς πρέπει  όλοι να καταβάλουμε προσπάθεια, ώστε να αυξάνεται ο αριθμός των μελών, τηρουμένων αυστηρά, των προβλεπομένων προδιαγραφών.

 Επειδή όμως η ρύσις των προγόνων μας «μέτρον άριστον» είναι διαχρονική, πρέπει να προσέχουμε εξ ίσου, τόσον το πνευματικό, όσο και το μυητικό έργον των Συγκαθέδρων, διότι μόνον αν έχουμε να προσφέρουμε κάτι σοβαρό στους Ιππότες μας, αυτοί θα αισθανθούν  πιο δυνατοί, ώστε  να αγαπήσουν πραγματικά το Τάγμα και να παραμείνουν σ αυτό.

 Οι  Κραταιοί  Ηγεμόνες και οι Αξιωματικοί κάθε Συγκαθέδρου, να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι για τις μυήσεις, έχοντας προηγουμένως συνεργαστεί προς τούτο μεταξύ τους.
 Γνωρίζω ότι υπάρχουν και ολιγομελή Συγκάθεδρα, τα οποία όμως μπορούν να ζητήσουν κάθε βοήθεια από το Συγκάθεδρον  Εγκατεστημένων Ηγεμόνων, ή άλλων εμπείρων Ιπποτών.

 Το Τάγμα, ήδη διάγει το 32ο έτος από της αναβιώσεως του  και καταβάλλεται προσπάθεια για την αύξηση των ξένων Μεγάλων Συγκαθέδρων, με τα οποία διατηρούμε  σχέσεις αδελφικής φιλίας και αμοιβαίας αναγνωρίσεως.

 Ήδη, έχουν εγκριθεί κάποιες τροποποιήσεις στους Συνταγματικούς Κανόνες και έχω ενημερωθεί από αξίους Ιππότες, για κάποιες επί πλέον τροποποιητικές προτάσεις, που προτίθενται να υποβάλουν κατά τα κεκανονισμένα.

 Οι ενέργειες αυτές, δεν πρέπει να έχουν ως στόχο τον εντυπωσιασμό, ή τις «αλλαγές για τις αλλαγές» των Κανόνων, που παλαιότεροι με πολύ κόπο και σοφία  εξεπόνησαν και κατέγραψαν, αλλά την πραγματική συμβολή στην  εδραίωση αυτού τούτου του Τάγματος, όπως είναι το Μέγα Αυτοκρατορικόν Συγκαθέδρον, και της ανεξαρτησίας του ως  Παράπλευρο Τεκτονικό Σώμα.

 Τέλος, εύχομαι σε όλους, προσωπική και οικογενειακή υγεία και το νέον έτος που ήδη διανύουμε να είναι ευτυχισμένο και δημιουργικό.

 Μετά  Πίστεως, Ενότητος και Ζήλου,
 Ο Μέγας Ηγεμών

Β. Γ


Πηγή: http://conclave.gr/site/el