Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Στο εφετείο η UGLE ;


Πενήντα έξι ημέρες έχουν στη διάθεση τους οι δικηγόροι της  Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας UGLE προκειμένου να προσφύγουν κατά της απόφασης Βρετανικού Δικαστηρίου που απεφάνθη ότι δεν δικαιούται επιστροφή φόρου από τα ποσά που έχουν διαθέσει σε αγαθοεργίες.

Η UGLE αμφισβητεί την απόφαση στηριζόμενη στο άρθρο 132 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος όπου εξαιρούνται του φόρου τα ποσά που διαθέτουν σε δωρεές, θρησκευτικοί, φιλοσοφικοί, πολιτικοί  κ.α φορείς. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της UGLE  η φιλανθρωπική  δράση της UGLE  πληροί τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου.

Η απόφαση του δικαστηρίου στηρίζεται στον τρόπο που έγιναν αυτές οι δωρεές καθώς από τα 82 εκατομμύρια λίρες :

20 εκ. πήγαν για ενίσχυση  αδελφών
40 εκ. πήγαν για ενίσχυση μελών των οικογενειών Τεκτόνων
15 εκ. πήγαν σε φορείς που δεν έχουν σχέση με τον Τεκτονισμό.


Επίσης το δικαστήριο απεφάνθη ότι η UGLE δεν μπορεί να ενταχθεί στο άρθρο 132 διότι ούτε θρησκεία είναι, ούτε φιλανθρωπικός οργανισμός, ούτε πολιτικός φορέας.

πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων