Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Οι Τέκτονες δίπλα στους νέους με αναπηρίες
Για 5η χρονιά οι αδελφοί στο Bedford της Αγγλίας ενίσχυσαν τους αγώνες στίβου των νέων με αναπηρίες προσφέροντας το ποσό των 1500 λιρών. Όπως δήλωσε ο Βοηθ. Επαρχιακός Μεγάλος Διδάσκαλος του Bedford αδ. Eric Barford πέρα από τα χρήματα οι αδελφοί προσέφεραν και εθελοντική εργασία.