Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Τα νέα της Μεγάλης Στοάς του Σήματος της ΕλλάδοςΤο Σάββατο 25 Ιουνίου 2016 έγινε στο Bad Iburg της Γερμανίας η 36η Ετήσια Μεγάλη Συνέλευση της «Περιφερειακής Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Γερμανίας» (υπό την Αγγλική δικαιοδοσία). Μετά από σχετική πρόσκληση προς την Μεγάλη Στοά των Διδασκάλων του Σήματος της Ελλάδος, παρέστη ο Μέγας Γραμματεύς Λ.Σεβ.Αδ. Σπυρίδων Δούκας, εκπροσωπών τον Μέγα Διδάσκαλο, Σεβτ.Αδ. Διονύσιο Ιθακήσιο. Πέραν της Ελληνικής Εκπροσωπήσεως παρέστησαν: οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι των Μ.Σ.τ.Σ. της Φινλανδίας (μετά του Μεγάλου Γραμματέως) και της Ελβετίας, οι Περιφερειακοί Μεγάλοι Διδάσκαλοι του Σήματος της Ολλανδίας και του Βελγίου, συνοδευόμενοι υπό Περιφερειακών Μεγάλων Αξιωματικών, καθώς και ο Επαρχιακός Βθ. Μεγ. Διδάσκαλος της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς του Σήματος του Σάσσεξ, καθώς επίσης και ο Αντιπρόσωπος στην Γερμανία του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου της Σκωτίας.

Η υποδοχή και η φιλοξενία ήταν εξαιρετικές. Επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμη φορά οι στενοί δεσμοί της Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Ελλάδος και της Περιφερειακής Μεγάλη Στοάς του Σήματος της Γερμανίας.